Truy cập nội dung luôn

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách về kiến thức khoa học và công nghệ cho đội ngũ làm công tác khoa học

18/07/2023 11:39    5763

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về tổ chức, triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ kiến thức khoa học và công nghệ năm 2024.

Mục đích của kế hoạch nhằm cung cấp cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, cán bộ, hội viên Liên hiệp Hội, Nhân dân trong tỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, yêu quê hương tham gia tích cực xây dựng và phát triển tỉnh.

Nội dung thực hiện tập trung vào tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương cho đội ngũ trí thức; xuất bản Bản tin Khoa học và Đời sống 04 số/năm để cung cấp các thông tin thiết yếu theo quy định.

Bên cạnh đó, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để cung cấp các thông tin thiết yếu theo quy định; xây dựng chuyên mục Diễn đàn Trí thức Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi đăng trên Báo in và Báo điện tử Quảng Ngãi; Xây dựng chương trình phát thanh và truyền hình Diễn đàn Trí thức Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi để phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Ngoài ra, tổ chức Hội nghị thông tin, phổ biến các nội dung kiến thức khoa học và công nghệ cần thiết, phù hợp với đơn vị, đáp ứng nhu cầu và nâng cao kiến thức của đội ngũ trí thức, hội viên và cộng đồng.

T.D

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này