Truy cập nội dung luôn

Tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2024

24/05/2024 15:24    120

UBND tỉnh ban hành vừa Kế hoạch số 110/KH-UBND về tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trong năm 2024, nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng chủ trương, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2024, nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh. Đồng thời, cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội, kịp thời hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan báo chí trung ương trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Nội dung kế hoạch tuyên truyền tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.

Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các chủ trương, chính sách điều hành kinh tế; hoạt động giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tâm tư, kiến nghị của cử tri Quảng Ngãi. Tuyên truyền chủ đề năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi: "Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX".

Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; trong đó tập trung thông tin chủ trương, giải pháp, kết quả triển khai thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm và 03 nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tuyên truyền về công tác chuyển đổi số, việc triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; về cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số của tỉnh,…

Tuyên truyền các sự kiện kinh tế, văn hoá-xã hội nổi bật trên địa bàn tỉnh trong năm 2024; quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các chính sách thu hút đầu tư, hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước; việc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh trong năm 2024.

Thông tin, tuyên truyền những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ và kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Chương trình phục hồi kinh tế bền vững; kết quả quan trọng trong thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; các hoạt động giải ngân vốn đầu tư công.

Thông tin về cơ chế, chính sách, tiềm năng, lợi thế, các chủ trương lớn về phát triển Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh; những nhiệm vụ, các cơ chế, chính sách phù hợp để chuyển hóa cơ hội và thách thức thành động lực tăng trưởng mới; việc kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh, nâng cao nội lực và sức cạnh tranh.

Tuyên truyền việc Quảng Ngãi đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Giới thiệu, quảng bá về con người, lịch sử, văn hóa của tỉnh; quảng bá, xúc tiến và kêu gọi đầu tư, liên kết xây dựng sản phẩm du lịch; về các nội dung du lịch thông minh để xây dựng hệ thống thông tin, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ du khách.

Tuyên truyền việc cơ cấu lại và phát triển nông nghiệp toàn diện, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp, tạo chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; việc xây dựng nông thôn mới và mở rộng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng gắn với đô thị hóa.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối, trực tiếp tổ chức thực hiện việc hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trung ương để triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo hiệu quả, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao và theo đúng quy định của pháp luật.

Theo dõi, quản lý thông tin, giám sát tiến độ, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện; kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Trực tiếp thực hiện và phối hợp hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định, kịp thời, chính xác, khách quan, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

 Phối hợp với các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông xử lý những thông tin trái chiều, thông tin sai sự thật và những vấn đề mà dư luận còn có nhiều ý kiến chưa thống nhất.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm, các sự kiện, hoạt động lớn, nổi bật của tỉnh, của ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên gửi nội dung tuyên truyền cho Sở Thông tin và Truyền thông để cung cấp cho các cơ quan báo chí. Thực hiện nghiêm túc việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 Cơ quan báo chí có hợp tác truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội kịp thời, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng đến Nhân dân, thiết thực góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi.

BTV

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này