Truy cập nội dung luôn

UBND tỉnh họp đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024

10/07/2024 11:54    555

Sáng 10-7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Võ Phiên, Trần Phước Hiền chủ trì họp đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, ý kiến tham gia thảo luận của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn ghi nhận, đánh giá cao các chủ đầu tư đã tập trung triển khai thực hiện các dự án, công trình và giải ngân các nguồn vốn.