Truy cập nội dung luôn

UBND tỉnh họp cho ý kiến về phương án triển khai Phòng họp không giấy trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

22/05/2024 07:43    256

Chiều 21-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì họp để nghe báo cáo và cho ý kiến về phương án triển khai Phòng họp không giấy trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất UBND tỉnh phương án thiết lập Hệ thống Phòng họp không giấy khối Cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, liên thông với Hệ thống phòng họp không giấy cơ quan Đảng tỉnh.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tại cuộc họp

Phạm vi ứng dụng Hệ thống Phòng họp không giấy khối cơ quan nhà nước tỉnh phục vụ cho tất cả các cuộc họp của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các sở, ban ngành thuộc tỉnh; HĐND, UBND cấp huyện.

Hệ thống có thể thiết lập và kích hoạt nhiều phiên họp trong cùng thời gian; đảm bảo phục vụ tất cả các cuộc họp do các cơ quan nêu trên tổ chức, cài đặt trên hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, thuộc Văn phòng UBND tỉnh và giao Văn phòng UBND tỉnh quản lý vận hành Hệ thống.