Truy cập nội dung luôn

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ đánh giá kết quả phát triển KTXH năm 2023

20/11/2023 14:33    8239

Sáng 20-11, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023; thảo luận nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Hoàng Tuấn, Võ Phiên, Trần Phước Hiền chủ trì phiên họp. Dự họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2023, tình hình KTXH của tỉnh đạt được một số kết quả tích cực. Trong 25 chỉ tiêu KTXH chủ yếu năm 2023, dự kiến có 24 chỉ tiêu đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra (trong đó, có 13 chỉ tiêu vượt) và 01 chỉ tiêu không đạt (chỉ tiêu số xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới).

Trong đó, 13 chỉ tiêu vượt, gồm: Tốc độ tăng trưởng GRDP; GRDP bình quân đầu người; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP; năng suất lao động xã hội; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn; tỷ lệ đô thị hóa; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; số bác sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh; tỷ lệ che phủ rừng và thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu Trung ương giao 22,2%.

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi, nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân tăng cao, các hoạt động kích cầu du lịch được tổ chức dưới nhiều hình thức đã góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao; các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại được thực hiện thường xuyên, có chất lượng.