Truy cập nội dung luôn

Phấn đấu đến năm 2025 có 81% xã đạt chuẩn nông thôn mới

20/06/2022

Sáng 20-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì họp để cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh đã có 89 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân/xã đạt 15,84 tiêu chí. Hai đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Tư Nghĩa và Nghĩa Hành.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu có thêm 5 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới tại thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ, huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và Mộ Đức. Luỹ kế đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 07/13 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Cấp xã, phấn đấu có thêm 31 xã về đích xây dựng nông thôn mới, gồm: Bình Sơn 5 xã; thị xã Đức Phổ 2 xã; Minh Long 2 xã; Ba Tơ 6 xã; Sơn Hà 7 xã; Sơn Tây 2 xã và Trà bồng 7 xã. Luỹ kế đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 120/148 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 81% tổng số xã); trong đó có 52/120 số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 08/52 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân số tiêu chí/xã: 18,25 tiêu chí; không còn xã dưới 15 tiêu chí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và của mỗi địa phương. Các tiêu chí quy định về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021 - 2025 là rất cao; trong khi đó, các xã còn lại phần lớn là các xã miền núi còn nhiều khó khăn, số tiêu chí bình quân còn thấp. Do vậy, đòi hỏi phải nỗ lực, quyết tâm, thống nhất trong nhận thức và hành động để thực hiện đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh, các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực phù hợp để phát huy và khai thác tối đa nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; tăng cường đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, gắn xây dựng nông thôn mới với việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tăng thu nhập cho người dân nông thôn,...

P.V

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này