Truy cập nội dung luôn

UBND Thị trấn Châu Ổ

Huyện Bình Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi

Tin kinh tế

Title image

Những bông hoa đẹp dâng lên Người- Kỳ cuối: Học Bác về tinh thần "Vì nhân dân phục vụ"

Thấm nhuần tinh thần trọng dân, sát dân, phát huy dân chủ và hết sức chăm lo đời sống nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình triển khai học tập và làm theo Bác, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn những nội dung có tính đột phá, việc mới, việc khó, việc tồn tại, bức xúc... để giải quyết, tạo đồng thuận cao trong nhân dân.


Năm 2023, UBND thị trấn Châu Ổ triển khai thực hiện Mô hình “Chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân” trên địa bàn. Qua triển khai thực hiện mô hình thì kết quả mang lại đạt rất cao như: nhân dân đồng tình ủng hộ, đến giao dịch hồ sơ vui vẻ vì được cán bộ, công chức hướng dẫn nhiệt tình, giải quyết hồ sơ nhanh gọn; hồ sơ giải quyết trước hạn 100% cho công dân; số hoá hồ sơ đạt 100%; đánh giá mức độ hài lòng được công dân đến giao dịch đánh giá rất hài lòng. Đồng thời, thị trấn Châu Ổ tiếp tục thực hiện việc “Trả kết quả hồ sơ công dân tại nhà” về hồ sơ giấy khai sinh, thẻ BHYT cho công dân. Vì địa phương xác định việc này có ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chào đón đối với các cháu bé của địa phương; đây cũng là việc thực hiện công tác cải cách hành chính, là sự thể hiện trách nhiệm của địa phương đối với công dân.

29/11/2023

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

 

 
 
 

          Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

          - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính... .

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống Nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Gửi qua Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html

- Gửi đến cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, số 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (số fax: 0255 3822 217).

- Số điện thoại chuyên dùng: 0255 3718 200 (Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh).

- Địa chỉ thư điện tử: pakn@quangngai.gov.vn

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

 
 
  24/11/2023

Đã xây dựng được 5 tuyến phố văn minh; đánh giá các tiêu chí đô thị loại IV theo quy định mới. Đến nay, các tiêu chuẩn đô thị loại IV đạt 57/63 tiêu chuẩn; nhóm tiêu chuẩn chưa đạt điểm có tổng số 06/63 tiêu chuẩn cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện, bao gồm:

(1) Quy mô dân số toàn đô thị (tối thiểu 50.000 người).

(2) Quy mô dân số khu vực nội thành, nội thị (tối thiểu 20.000 người).

(3) Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 0 % (tối thiểu 15%);

(4) Nhà tang lễ chưa có cơ sở (tối thiểu có dự án);

(5) Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng 0% (tối thiểu 5%);

(6) Khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh

+ Phương hướng thời gian đến để đạt đô thị loại IV cần tập trung thực hiện: 

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Châu Ổ. Tổ chức lập hoàn thành đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trung tâm đô thị Châu Ổ và vùng phụ cận, huyện Bình Sơn; Lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phần mở rộng phía Đông (phần sáp nhập thị trấn Châu Ổ theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14); Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phía Nam thị trấn Châu Ổ mở rộng và các dự án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư ven sông Trà Bồng.

Bố trí nguồn lực và tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ cấp trên để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt hoặc đạt điểm tối thiểu; đầu tư Trạm xử lý nước thải tập trung theo Quy hoạch đô thị, trước khi thoát ra sông; đầu tư hoàn thiện và cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị thị trấn Châu Ổ.

Tiếp tục kêu gọi đầu tư Khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh và thu hút dân cư, góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí dân số toàn đô thị; các khu dịch vụ, vui chơi giải trí, phục vụ cho việc phát triển dịch vụ đô thị và thu hút chuyển đổi ngành nghề, nâng cao tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị.

14/11/2023

- Công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, nhất là trong giải quyết TTHC; thực hiện tốt nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa thị trấn. Triển khai thực hiện Mô hình “Chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân” trên địa bàn; Kế hoạch tổ chức đợt thi đua cao điểm chuyên đề về xây dựng thị trấn Châu Ổ đạt đô thị loại IV;  Mô hình “Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt” tại tuyến đường Tế Hanh, TDP 6. Qua triển khai thực hiện các mô hình thì kết quả mang lại đạt rất cao như: nhân dân đồng tình ủng hộ, đến giao dịch hồ sơ vui vẻ vì được cán bộ, công chức hướng dẫn nhiệt tình, giải quyết hồ sơ nhanh gọn; hồ sơ giải quyết trước hạn 100% cho công dân; số hoá hồ sơ đạt 100%; đánh giá mức độ hài lòng được công dân đến giao dịch đánh giá rất hài lòng.

- Về giải quyết hồ sơ cho công dân: Năm 2023 đã tiếp nhận 1.149 hồ sơ, trong đó: 642 hồ sơ trực tuyến; 507 hồ sơ trực tiếp, dịch vụ bưu chính, cụ thể: lĩnh vực Đất đai 05 hồ sơ; lĩnh vực Bảo trợ xã hội 163 hồ sơ; lĩnh vực Người có công: 15 hồ sơ; Lĩnh vực Hộ tịch 697 hồ sơ; lĩnh vực Chứng thực 269 hồ sơ. 

+ Tổng số hồ sơ đã giải quyết đã giải quyết 1.086 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn: 1080, đạt 99,45%; 06 hồ sơ đúng hạn, đạt 0,55%.

+ Tổng số hồ sơ đang giải quyết trong hạn 17 hồ sơ trong hạn.

+ Tổng số hồ sơ công dân tự rút 46 hồ sơ.

Năm 2023, UBND thị trấn thực hiện đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa thị trấn là 745 phiếu rất hài lòng của cá nhân, doanh nghiệp. 14/11/2023

Tại buổi làm việc đồng chí Võ văn Đồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Thực hiện  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, huyện triển khai thực hiện 22 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, trong đó có 19/22 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội và 03 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, dự kiến đến cuối nhiệm kỳ cơ bản 22/22 chỉ tiêu đạt và vượt. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn dự kiến đến năm 2023 đạt trên 22.801 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 là 8,8% . Đến nay, có 19/21 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 15 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến đến cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024 có 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 17 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; đề nghị công nhận huyện Nông thôn mới vào năm 2024. Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 đến nay là 188,4 tỷ đồng.  Về phát triển văn hóa - xã hội đến hết năm 2023 có 56/71 trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo,dự kiến đến cuối năm 2023 giảm còn khoảng 2,89%, Phấn đấu đến cuối năm 2025 còn dưới 1,3% - (NQĐH đến năm 2025 dưới 5%). Giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2023 là 5.614 người, đạt 74,85% kế hoạch giai đoạn 2021-2025 (kế hoạch là 7.000-7.500 người). Về nhiệm vụ phát triển đô thị, hiện trạng tự đánh giá các tiêu chuẩn của tiêu chí đô thị Bình Sơn đã đạt 55/63 tiêu chuẩn đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV (theo Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), trong đó rất nhiều tiêu chuẩn đạt trên mức tối đa, với tổng số điểm là 78,75 điểm ; tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị ; mật độ đường giao thông đô thị tỷ lệ thuê bao băng thông rộng di động/100 dân (đạt tối đa); mật độ đường cống thoát nước chính (đạt tối thiểu)). Còn 08 tiêu chuẩn còn thiếu, yếu dưới mức tối thiểu đó là: Mật độ dân số toàn đô thị; Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng; Tỷ lệ khu ở, ngõ xóm được chiếu sáng; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; Nhà tang lễ; Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng; Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; Tỷ lệ tuyến phố văn mình đô thị.

 Đồng chí Võ văn Đồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Xác định phát triển Khu kinh tế Dung Quất là động lực, là cú hích cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trong thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn chỉ đạo, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, tổ chức 03 cuộc làm việc giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các phòng ban, đơn vị, các xã trong Khu kinh tế Dung Quất để giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong thực hiện các dự án, các vấn đề về xã hội, ổn định tình hình trong nhân dân, các vấn đề hỗ trợ phát triển của huyện.Từ năm 2021 đến nay, UBND huyện đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư 73 dự án, với diện tích thu hồi 177,1 ha, tổng kinh phí bồi thường gần 396 tỷ đồng.

lãnh đạo Sở xây dựng phát biểu ý kiến

 Đồng chí Lương Kim Sơn, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu

 Tại buổi làm việc Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành đã phát biểu làm rõ một số vấn đề vướng mắt tồn tại trong thời gian qua;  trao đổi về việc thực hiện một số nhiệm vụ  cần tập trung để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là xây dựng huyện Bình Sơn ltrở thành thị xã. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát bổ sung, điều chỉnh giải pháp, biện pháp cụ thể, phù hợp để thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.                                                      

 Quang ảnh buổi làn việc

14/11/2023

Tham dự kỳ họp có đồng chí Võ Văn Đồng- Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện Bình Sơn; đồng chí Đỗ Thiết Khiêm-Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Thị Ái Loan, UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các trường học  và 47 học sinh THPT trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo huyện, Ban đạo diễn kỳ họp giả định HĐND huyện Bình Sơn tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp giả định, 47 đại biểu là các em học sinh THPT đã đóng vai các đại biểu HĐND huyện và những chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND, lãnh đạo các phòng, ban thuộc huyện. Với vị trí, nhiệm vụ được phân công, các đại biểu trẻ đã  thực hiện kỳ họp HĐND giả định đánh giá kết quả đạt được  trong 9 tháng của năm 2023 và đề ra những giải pháp không chỉ với tư cách là đại biểu mà còn là tư cách của người lãnh đạo.

Đại biểu HĐND giả định Phan Kiều Ngân phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND và hoạt động chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023; báo cáo tóm tắt thực trạng giáo dục năm học 2022 – 2023; báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023; Thảo luận và thông qua Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

                    Các đại biểu giả định tham dự kỳ họp

Mặc dù lần đầu tiên tổ chức kỳ họp HĐND huyện giả định, nhưng các em học sinh đã giành nhiều thời gian nghiên cứu chương trình, nội dung kỳ họp để điều hành, thảo luận tại kỳ họp đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục theo luật định. Đặc biệt, các đại biểu HĐND giả định đã phát biểu đưa ra các giải pháp xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; pháp phòng, chống hiệu quả tình trạng bạo lực học đường, tình trạng học sinh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, tình trạng nghiện game online trong giới trẻ, tai nạn đuối nước, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em.

 Các đại biểu HĐND giả định biểu quyết thông qua Nghị quyết

Phát biểu tại kỳ họp giả định, đồng chí Võ Văn Ðồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện, Trưởng Ban đạo diễn kỳ họp giả định,  ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các em học sinh đã tích cực tham gia kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện giả định; các em đã có sự đầu tư, tìm hiểu và thể hiện được phong thái tự tin khi tham gia đóng các vai đại biểu Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, lãnh đạo các phòng, ban thuộc huyện. Thường trực HĐND huyện mong các em học sinh tiếp tục cố gắng đạt nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện; định hướng nghề nghiệp ngay từ bây giờ để sau này có cơ hội được vào công tác, làm việc trong hệ thống chính trị, các cơ quan hành chính nhà nước, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

 Đồng chí Võ Văn Ðồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện, Trưởng Ban đạo diễn kỳ họp giả định HĐND huyện Bình Sơn tặng hoa cho  Hiệu trưởng trường THPT Bình Sơn và các em học sinh đóng vai chủ tọa, thư ký kỳ họp

Tiến sĩ Trần Quyết Thắng, Giảng viên Khoa Pháp luật – Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia giới thiệu tổng quan về nền hành chính Nhà nước, cho cán bộ, giáo viên và học sinh

Nhân dịp kỳ họp giả định,  HĐND huyện đã mời Tiến sĩ Trần Quyết Thắng, Giảng viên Khoa Pháp luật – Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia giới thiệu tổng quan về nền hành chính Nhà nước, cho cán bộ, giáo viên và học sinh tại kỳ họp../

10/11/2023

Thực hiện cải cách hành chính tại thị trấn Châu Ổ năm 2023 10/11/2023

ếyhtdjuykiyujcv xcghfgjkhkj

 

16/06/2023

 

                              Chuyển động từ cơ sở

Xuất phát từ yêu cầu cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, từ tháng 3/2022, thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) thực hiện mô hình “Trả kết quả hồ sơ công dân tại nhà”, bước đầu là giấy khai sinh, thẻ BHYT. Cán bộ tư pháp - hộ tịch UBND thị trấn Châu Ổ Nguyễn Văn Phước cho biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân, chúng tôi sẽ kiểm tra, nhập dữ liệu vào phần mềm. Chúng tôi cũng thành lập nhóm Zalo “trả hồ sơ cho công dân tại nhà” gồm Văn phòng, Tư pháp và Đoàn Thanh niên thị trấn. Khi thủ tục hoàn thành thì cập nhật vào nhóm, sau đó Đoàn Thanh niên có trách nhiệm nhận hồ sơ và linh hoạt thời gian trong ngày để giao tận nhà cho công dân. 
 
Theo Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Châu Ổ Nguyễn Quốc Đạt, trước mắt, chúng tôi chọn giấy khai sinh và thẻ BHYT để trao tại nhà, vì Đoàn Thanh niên có nhiệm vụ quan tâm, chăm lo cho những đối tượng này. Việc này còn giúp kết nối nhiều hơn các đoàn viên, hội viên, gia đình thanh niên. Từ đó, vận động họ tham gia, hưởng ứng các phong trào đoàn, hội tại địa phương.
Cán bộ, đoàn viên thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) đến tận nhà trao giấy khai sinh và thư chúc mừng cho người dân. Ảnh: T.T

Cán bộ, đoàn viên thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) đến tận nhà trao giấy khai sinh và thư chúc mừng cho người dân. Ảnh: T.T

      Ông Đỗ Trung Nghĩa, ở thị trấn Châu Ổ, vui mừng khi nhận giấy khai sinh cho cháu kèm theo thư chúc mừng gia đình của UBND thị trấn. “Cách làm này của thị trấn được người dân ủng hộ và sự đổi mới này là cần thiết. Từ khi sáp nhập xã Bình Thới vào thị trấn, thì địa phương vừa phải củng cố, kiện toàn bộ máy, sắp xếp cán bộ, vừa giải quyết khối lượng hồ sơ, giấy tờ cho công dân nhiều. Do đó,  mỗi cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần "vì nhân dân phục vụ". Bây giờ, người dân chỉ tới đăng ký một lần tại UBND thị trấn, rồi hồ sơ được giao tận nhà gồm 1 bản chính giấy khai sinh, 10 bản khai phụ, thẻ BHYT kèm theo thư chúc mừng gia đình có thành viên mới. Việc làm này thể hiện sự trân trọng của chính quyền dành cho mỗi gia đình”, ông Nghĩa bày tỏ.
08/11/2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1367

Tổng số lượt xem: 167876

Thị Trấn Châu Ổ | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng thị trấn Châu Ổ

Điện thoại: 0255..................

Địa chỉ:Đường Lê Ngung- TDP 5 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi