Truy cập nội dung luôn

UBND Thị trấn Di Lăng

Huyện Sơn Hà

Tỉnh Quảng Ngãi

 1Bà: Hồ Thị Hạnh, Chức vụ: Đảng ủy viên, CT HPN thị trấn Di Lăng

  Điện thoại: 0334382724

 2. Bà: Nguyễn Thị Bích Thảo, Chức vụ: Đảng ủy viên, PCT HPN thị trấn Di Lăng

 3. Ông: Trần Văn Huynh, Chức vụ: CT HND thị trấn Di Lăng

  Điện thoại: 0974860698

 4. Ông: Đinh Văn Trăng, Chức vụ: PCT HND thị trấn Di Lăng

 5Ông: Đinh Ni Na, Chức vụ: Đảng ủy viên, CT HCCB thị trấn Di Lăng

  Điện thoại: 0985614648

 6. Ông: Hoàng Văn Phong, Chức vụ: PCT HCCB thị trấn Di Lăng

 7. Ông: Nguyễn Tấn Châu, Chức vụ: Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS HCM thị trấn Di Lăng

  Điện thoại: 0945305278

 8. Ông: Trương Quang Thái Bảo, Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM thị trấn Di Lăng