Truy cập nội dung luôn

UBND Thị trấn Di Lăng

Huyện Sơn Hà

Tỉnh Quảng Ngãi

Ông: Đinh Văn Một, Phó bí thư Đảng ủy, CT HĐND thị trấn Di Lăng.

Điện thoại: 0985195415

Ông: Phạm Ngọc Bình, Đảng ủy viên, PCT HĐND thị trấn Di Lăng.

Điện thoại: 0977402477