Truy cập nội dung luôn

UBND Thị trấn Di Lăng

Huyện Sơn Hà

Tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin đang được cập nhật

Ông: Nguyễn Phan Thanh Hải, Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị Trấn Di Lăng.

Điện thoại: 0914261159

Ông: Đinh Văn Một, Chức vụ: Phó bí thư thường trực, CT HĐND thị trấn Di Lăng.

Điện thoại: 0985195415