Truy cập nội dung luôn

UBND Thị trấn Di Lăng

Huyện Sơn Hà

Tỉnh Quảng Ngãi

 1. Ông: Bùi Văn Ba, Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND thị trấn Di Lăng

 Số điện thoại: 0985442668

 2. Ông: Dương Đình Cường, Chức vụ: Đảng ủy viên ; phó Chủ tịch UBND thị trấn Di Lăng

 Số điện thoại: 0983595468

 3. Bà: Đoàn Thị Chiên, Chức vụ: Đảng ủy viên ; phó Chủ tịch UBND thị trấn Di Lăng

 Số điện thoại: 0948835233

 4. Ông: Nguyễn Dệ, Công chức: Văn phòng - thống kê

 Số điện thoại: 0387317019

 5. Ông: Nguyễn Văn Báu, Công chức: Văn phòng - thống kê

 Số điện thoại: 0914690921

 6. Ông: Vũ Xuân Bình , Công chức: Văn hóa - xã hội

 Số điện thoại: 0985394286

 7. Ông: Phạm Ngọc Luyến, Công chức: Tư pháp - Hộ tịch

 Số điện thoại: 0969252677

 8. Bà: Bùi Thị Bích Ca, Công chức: Tư pháp - Hộ tịch

 Số điện thoại: 0346924689

 9. Bà: Phạm Thị Kim Loan, Công chức: Tài chính - kế toán

 Số điện thoại: 0977989668

 10. Bà: Đinh Thị Sao, Công chức: Văn hóa - xã hội

 Số điện thoại:

 11. Ông: Nguyễn Hữu Viễn, Công chức: Địa chính - xây dựng - môi trường

 Số điện thoại: 0935023768

 12. Ông: Huỳnh Công  Sơn, Công chức: Địa chính - xây dựng - môi trường

 Số điện thoại: 

 13. Ông: Đinh Văn Danh, Công chức: Tư pháp - Hộ tịch 

 Số điện thoại: 0378922073

 14. Ông: Võ Lê Duy Sơn, Chức vụ: Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự thị trấn

 Số điện thoại: 0814158498