Truy cập nội dung luôn

UBND Thị trấn Di Lăng

Huyện Sơn Hà

Tỉnh Quảng Ngãi

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoai

1

Bùi Văn Ba

Chủ tịch UBND thị trấn

0985442668

2

Dương Đình Cường

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

0983595468

3

Đoàn Thị Chiên

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

0948835233

4

Nguyễn Văn Báu

Văn phòng - Thống kê UBND thị trấn

0914690921

5

Nguyễn Dệ Văn phòng - Thống kê UBND thị trấn 0387317019

6

Bùi Thị Bích Ca

Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn

0346924689
7 Phạm Ngọc Luyến Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn 0969252677
8 Đinh Văn Danh Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn 0378922073
9 Vũ Xuân Bình Văn hóa - Xã hội UBND thị trấn 0985394286
10 Đinh Thị Sao Văn hóa - Xã hội UBND thị trấn 0978844293
11 Nguyễn Hữu Viễn Địa chính - Xây dựng, ĐT, MT UBND TT 0935023768
12 Huỳnh Công  Sơn Địa chính - Xây dựng, ĐT, MT UBND TT 0977378117
13 Trần Thị Kim Loan Tài chính - kế toán UBND TT 0977989668
 

 

STT Bộ phận Số điện thoại
1 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả   
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thị trấn Di Lăng | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Ba- Chủ tịch UBND thị trấn

Điện thoại: 0835442668 - Email: thitrandilang-sonha@quangngai.gov.vn

ipv6 ready