Truy cập nội dung luôn

UBND Thị trấn Di Lăng

Huyện Sơn Hà

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số747/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất và Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20-06-2024
2 số711/QĐ-UBND Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của sở NN&PTNT 14-06-2024
3 Số112/KH-UBND Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Sơn Hà năm 2024 10-06-2024
4 Số1514/UBND-VP về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính 07-06-2024
5 số92-KH/ĐU Quán triệt học tập chuyên đề năm 2024 28-05-2024
6 số159/UBND V/v đăng ký thực hiện sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC năm 2024 20-05-2024
7 số2370/UBND-TTHC Về việc triển khai các nhiệm vụ CCHC năm 2024 13-05-2024
8 số91-KH/ĐU Kế hoạch quán triệt,phổ biến, thông tin, chỉ thị 29 10-05-2024
9 số16/2024/QĐ-UBND Ban hành quy định việc quản lý, sử dụng đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách 23-04-2024
10 Số1041/UBND-KTHT V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai Dịch vụ công trực tuyến cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp 23-04-2024
11 Số127-TB/ĐU thông báo về việc trực Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 16-04-2024
12 Số:1570/TB-BLĐTBXH Về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp 12-04-2024
13 Số15 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 15 NĂM 2024 08-04-2024
14 Số106/UBND V/v góp ý điều chỉnh Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2023 -2030 và hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC 05-04-2024
15 Số49/BC-UBND Kết quả họp dân lấy ý kiến về công tác bố trí Tái định cư để thực hiện Dự án: Xử lý sạt lở và tái định cư các hộ dân điểm sạt lở Van Cà Vãi Địa điểm: Tổ dân phố Làng Dầu, thị trấn Di Lăng 03-04-2024
16 Số28/TB-UBND Kết luận của CT UBND thị trấn Di lăng 29-03-2024
17 Số:93/UBND Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, khoáng sản trên địa bàn thị trấn Di Lăng 29-03-2024
18 Số515/QĐ-UBND Về việc công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sơn Hà, giai đoạn 2023 - 2027 29-03-2024
19 Số05/CTr-UBND Chương trình công tác của quý II năm 2024 của UBND thị trấn Di Lăng 28-03-2024
20 Số:06/CTr-UBND Chương trình công tác tháng 4 28-03-2024
21 BC40/BC-UBND Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 14-03-2024
22 KH22/KH-UBND Triển khai duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Uỷ ban nhân dân thị trấn Di Lăng năm 2024 12-03-2024
23 KH24/KH-UBND Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn thị trấn Di Lăng 12-03-2024
24 KH23/KH-UBND Chuyển đổi số Ủy ban nhân dân thị trấn Di Lăng năm 2024 12-03-2024
25 QĐ281/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 06-03-2024
26 QĐ/249/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26-02-2024
27 QĐ21/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn thị trấn Di Lăng 23-02-2024
28 QĐ21/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn thị trấn Di Lăng 23-02-2024
29 KH18/KH-UBND Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao các Chỉ số CCHC năm 2024 15-02-2024
30 KH14/KH-UBND Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị trấn Di Lăng năm 2024 26-01-2024
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thị trấn Di Lăng | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Ba- Chủ tịch UBND thị trấn

Điện thoại: 0835442668 - Email: thitrandilang-sonha@quangngai.gov.vn

ipv6 ready