Truy cập nội dung luôn

UBND Thị trấn Di Lăng

Huyện Sơn Hà

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số:168/UBND-LĐTBXH phối hợp thông báo tuyển dụng lao động của Công ty thép hòa phát Dung Quất Quảng Ngãi 18-01-2024
2 Số:168/UBND-LĐTBXH Thông báo tuyển chọn thực tập sinh Nam đi thực tập tại Nhật Bản đợt 1 Năm 2024 18-01-2024
3 QĐ75/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi 12-01-2024
4 QĐ71/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11-01-2024
5 Số:05/TB-UBND Về việc đăng ký vị trí bán Hoa trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, trên địa bàn thị trấn Di Lăng 10-01-2024
6 Số:03/QĐ-UBND Ban hành Chương trình công tác năm 2024 của UBND thị trấn Di Lăng 08-01-2024
7 Số:02/QĐ-UBND Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 08-01-2024
8 Số66-KH/ĐU Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy với nhân dân thị trấn Di Lăng năm 2024 05-01-2024
9 Số:03/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn thị trấn Di Lăng 03-01-2024
10 Số:01/QĐ-UBND Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi 03-01-2024
11 Số:1997/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh lực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTB&XH và UBND cấp huyện trên địa bnaf tỉnh Quảng Ngãi 29-12-2023
12 1996/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Quảng Ngãi 29-12-2023
13 346/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu phát triển Kinh tế - xã hội năm 2024 21-12-2023
14 Số11/CTr Chương trình công tác tháng 12 30-11-2023
15 QĐ/2794/QĐ-UBND về việc công nhận xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học, đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và Xóa mù chữ năm 2023 28-11-2023
16 334/UBND V/v làm thêm ngày thứ 7 để giải quyết công việc từ nay đến cuối năm 2023 27-11-2023
17 284/BC-UBND Kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2023 trên địa bàn thị trấn Di Lăng 24-11-2023
18 282/BC-UBND V/v báo cáo kết quả công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 24-11-2023
19 330/UBND V/v xác định mục đích, thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông (Phạm Thanh Hồng) 24-11-2023
20 283/BC-UBND V/v Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 24-11-2023
21 149/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Quyết định thu hồi đất (đợt 2) để thực hiện Dự án: Đường ĐH.77(Di Lăng -Sơn Bao); địa điểm xây dựng: thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà 24-11-2023
22 329/UBND V/v đăng ký danh sách thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thị trấn tham dự lớp tập huấn chuyển đổi số năm 2023 24-11-2023
23 148/TTr-UBND V/v đề nghị ban hành thông báo thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các thửa đất đã cấp không đúng chủ sử dụng đất để thực hiện công tác bồi thường, GPMB Dự án: Thủy điện Trà Phong 22-11-2023
24 147/TTr-UBND V/v chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện sơn Hà để thực hiện công trình: Xây dựng HTKT khu đất tại vị trí DC3, DC4 thuộc đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Cà Tu (giai đoạn 1) địa điểm xây dựng: thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà 22-11-2023
25 146/TTr-UBND V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí phương án quản lý các công trình công cộng năm 2024 21-11-2023
26 281/BC-UBND V/v Tình hình thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn Di Lăng năm 2023 21-11-2023
27 Số279/BC-UBND Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 20-11-2023
28 144/TTr-UBND Về việc xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện Tổ chức ra quân duy trì trật tự, kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị trấn Di Lăng năm 2024 và nạo vét, sửa chữa nhỏ Chợ Di Lăng 20-11-2023
29 145/TTr-UBND V/v chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện sơn Hà để thực hiện công trình: Xây dựng HTKT khu đất tại vị trí DC3, DC4 thuộc đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Cà Tu (giai đoạn 1) 20-11-2023
30 Số:40/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 08-01-2014