Truy cập nội dung luôn

UBND Thị trấn Di Lăng

Huyện Sơn Hà

Tỉnh Quảng Ngãi

DI LĂNG: PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO NHÀ TÔI CÓ BÌNH CHỮA CHÁY

29/11/2023 09:11    25

Phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” được triển khai nhằm cụ thể hóa mục tiêu “Vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy” tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Vào sáng ngày 16/11/2023, UBND thị trấn Di Lăng đã phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị trấn. Đồng thời, Công an thị trấn Di Lăng đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH; hướng dẫn kiểm tra, sử dụng bình chữa cháy cá nhân; cách xử lý dập tắt đám cháy an toàn và nhanh nhất...

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người trong công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH; thực hiện tốt phương châm “Lực lượng ở trong dân – phương tiện ở trong dân – hậu cần ở trong dân – chỉ huy ở trong dân” hướng tới “Từng nhà an toàn – từng cơ quan, doanh nghiệp an toàn – từng khu phố an toàn - từng xã, phường, thị trấn an toàn”.

Nguyễn Văn Báu