Truy cập nội dung luôn

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Title image

Hướng dẫn công dân Đăng nhập và Nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ngãi

 

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đăng nhập thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công Quảng Ngãi. UBND thị trấn Trà Xuân hướng dẫn công dân cách đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ngãi như sau:

 

Ảnh 4
  • Ảnh 4
  • Ảnh 2
  • Ảnh 1
Chung nhan Tin Nhiem Mang