Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Ba Chùa

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

Ba Tơ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2019

21/02/2020

Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân huyện, chiều ngày 29/11 Trung tâm Giáo dục dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện phối hợp với Phân viên Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2019 cho công chức, viên chức huyện và các xã, thị trấn.

 

Tiến sỹ Phan Văn Thắng - Phân viện Học viện HCQG tại thành phố Huế thông qua Quyết định, Lịch học và giảng dạy

Tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viêncó 107 học viên. Trong đó, 19 học viên là công chức, viên chức huyện và 88 học viên là công chức xã, thị trấn. Thời gian học từ ngày 29/11/2019 đến ngày 07/3/2020, ngoài giờ hành chính, vào các tối thứ sáu, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Các học viên sẽ được tiếp thu cácchuyên đề:Nhà nước trong hệ thống chính trị; Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Công vụ, công chức; Đao đức công vụ;Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước; Tống quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, lãnh thổ Việt Nam; Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại Bộ, ngành và địa phương; Cải cách hành chính nhà nước;Thủ tục hành chính nhà nước;Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước;Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp hành chính, làm việc nhóm, lập và quản lý hồ sơ, thu thập và xử lý thông tin, viết báo cáo, soạn thảo văn bản …Qua các chuyên đề, học viên làm bài kiểm tra 02 lần. Kết thúc khóa học,các học viênđi thực tế, nạp bài viết tình huốngquản lý nhà nước và được cấp Giấy chứng nhận chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho công chức, viên chức nhằm mục đích trang bị kiến thức, nâng cao năng lực quản lý hành chính nhà nước, đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và làm cơ sở thi nâng ngạch chuyên viên.

                                                                                                                     Quang Tấn (TTVHTT)