Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Ba Chùa

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

Họp Ban chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân huyện Ba Tơ

21/02/2020

Chiều ngày 19/11/2019, UBND huyện tổ chức họp Ban chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân để triển khai Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/ADS năm 2019 do đồng chí Phạm Giang Nam, Phó chủ tịch UBND huyện -Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe báo cáo về kết quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Tại cuộc họp Các đại biểu cũng đã nghe Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chốngHIV/AIDS năm 2019 trên địa bàn huyện.

Để tổ chức thành công các kế hoạch, thực hiện tốt công tác phòng chống HIV/ADS trên địa bàn,  Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Giang Nam yêu cầu: các đơn vị có liên quan cần xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện; phối hợp chặt chẽ  trong công tác tuyên truyền;  đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhiều kênh phong phú nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho người dân hiểu biết về con đường lây nhiễm HIV và cách phòng tránh. Việc tổ chức lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS phải an toàn tiết kiệm  nhưng nội dung cũng phải phong phú, trang trọng để thu hút đông đảo nhân dân tới dự. Theo Kế hoạch Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 28/11/2019 tại Quảng trường 11/3 Ba Tơ.

                                                                                                                  Văn Dũng