Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Ba Chùa

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

Họp lấy ý kiến về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Ba Chùa

21/02/2020

Chiều ngày 14/10/2018, Huyện ủy Ba Tơ tổ chức cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XVIII mở rộng cho ý kiến về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Ba Chùa để sát nhập vào thị trấn Ba Tơ và xã Ba Dinh do đồng chí Võ Thanh An, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Theo đó phương án sắp xếp và điều chỉnh địa giới hành chính xã Ba Chùa để sát nhập vào thị trấn Ba Tơ và xã Ba Dinh. Cụ thể: nhập diện tích 9,24 ki lô mét vuông, dân số 828 người của xã Ba Chùa (gồm 2 thôn Đồng Chùa và Nước Trinh) vào thị trấn Ba Tơ thành địa giới hành chính mới sau sát nhập có diện tích là 32,05 ki lô mét vuông, dân số 6.626 người;  Nhập diện tích 7,5 ki lô mét vuông, dân số 726 người của xã Ba Chùa( thôn Gò ghềm) vào xã Ba Dinh thành địa giới hành chính mới sau khi sát nhập có diện tích là 43,15 ki lô mét vuông, dân số 5.064 người.

Việc sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phát huy tốt nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển kinh tế, xã hội trong từng địa phương và trên phạm vi toàn quốc.

Tại cuộc họp tất cả các đại biểu dự họp đều bày tỏ sự thống nhất cao của dự thảo Đề án./.

                                                                                                                                   Văn Dũng