Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Ba Chùa

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

Thường trực HĐND huyện Hội nghị trực báo 6 tháng cuối năm

21/02/2020

Chiều ngày 26/11, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực HĐND huyện Hội nghị trực báo 6 tháng cuối năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Trung Triết - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện,đồng chí SLa Ven Côn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các ngành trong huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự Hội nghị 

Trong 6 tháng cuối năm, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện và Thường trực HĐNDcác xã, thị trấn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chương trình công tác đề ra, đảm bảo đúng quy chế hoạt động.Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công 03 kỳ họp và chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm; tổ chức giám sát tại kỳ họp và tổ chức 05 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề tại các cơ quan đơn vị và địa phương; Ban kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyệnđã tổ chức 04 cuộc giám sát, khảo sát. Về hoạt động tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện, UBND huyện, tổ đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức 02 đợt tiếp xúc cử tri tại các thôn, tổ dân phố.Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, Thường trực HĐND huyện đã phân công các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện tham gia tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng; tiếp nhận và xử lý 02/02 đơn thư khiếu kiện về tranh chấp đất đai, chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng theo luật định …

Nhiệm vụ năm 2020, Thường trực HĐND huyện tập trung giám sát, khảo sátcác nội dung theo Nghị quyết số 10 của HĐND huyện, khóa XI; tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện với Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã, thị trấn; phối hợp tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri trên địa bàn các xã, thị trấn trước các kỳ họp; theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát và giải quyết các kiến nghị của cử tri, các ý kiến chất vấn của đại biểu tại các kỳ họp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân …

                                                                                                                               Quang Tấn (TTVHTT)