Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Ba Chùa

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

UBND huyện họp thường kỳ tháng 11/2019

21/02/2020

Sáng ngày 28/11/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tháng 11, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2019 do đồng chí Trần Trung Triết, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Trong tháng 11/2019, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương  triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tốt.

Kinh tế  huyện tiếp tục phát triển. Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) ước thực hiện được trên 1.360 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2018.

Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tốt, đến ngày 15/11/2019, bình quân đạt 9,89 tiêu chí/xã, tăng 0,58 tiêu chí /xã so với cuối năm 2018; quản lý bảo vệ rừng được tăng cường, đã trồng rừng tập trung được 8.908,8 ha, đạt 125,48% kế hoạch; độ che phủ rừng ước đạt đến tháng 12năm 2019 là 65%.

Tổng thu ngân sách nhà nước  thực hiện 607.756 triệu đồng đạt 123,5% dự toán tỉnh và huyện giao.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm; giáo dục tiếp tục cải thiện về chất lượng dạy và học; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo việc làm đạt nhiều kết quả tốt; hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao phong phú;

Tuy nhiên, thực hiện nhiệm vụ trong tháng cũng còn hạn chế: xây dựng nông thôn  mới chưa đạt so với yêu cầu; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, nhất là đất có nguồn quốc phòng; giải ngân vốn đầu tư công còn hạn chế, thu ngân sách từ sử dụng đất đạt thấp; công tác xuất khẩu  lao động chưa đạt so kế hoạch; hệ thống đài truyền thanh cơ sở xuống cấp; cải cách hành chính hiệu quả chưa cao…

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Trần Trung Triết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: các ngành cần nổ lực hơn nữa  tham mưu cho UBND huyện phấn đấu thực hiện tốt  các nhiệm vụ,  chỉ tiêu phát triển kinh tế -  xã hội  năm 2019; trong đó tập trung  rà soát nhu cầu chi và thực tế chi của từng đơn vị để tập trung giải ngân tài chính năm 2019; đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp; tiếp tục chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Ba Động; rà soát lại các công trình xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân;  thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất dại, tài nguyên khoáng sản; tập trung chỉ đạo phát triển đô thị; kêu gọi đầu tư, khuyến khích phát triển và mở rộng các dịch vụ để khai thác tiềm năn du lịch tại địa phương; tăng cường công tác thu ngân sách, trách thất thoát nguồn thu…

Chủ tịch  yêu cầu các ngành cần tập trung nổ lực cao nhất thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2019.

                                                                                                                              Văn Dũng