Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Ba Chùa

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

UBND HUYỆN TỔ CHỨC HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ

21/02/2020

Chiều ngày 01/10/2019, UBND huyện họp trực báo phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 và quý IV năm 2019 do đồng chí Trần Trung Triết, Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp báo có các đồng chí đại diện thường trực HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc UBND huyện.

Trong 9 tháng đầu năm UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội và đã đạt được một số chỉ tiêu cơ bản. Kinh tế phát triển đạt nhiều kết quả tốt; giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) ước đạt trên 76% kế hoạch, tăng gần 6,5% so với cùng kỳ 2018. Trong đó công nghiệp –xây dựng ước đạt trên 78% kế hoạch, tăng hơn 16%; thương mại, dịch vụ ước đạt  hơn 83%  kế hoạch, tăng hơn 5,5% so cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn đạt  gần 99% dự toán, trong đó thu ở huyện, xã  hưởng vượt 2,5% dự toán. Công tác xúc tiến thu hút đầu tư, hổ trợ doanh nghiệp ngày càng đổi mới và hiệu quả. Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Giáo dục và đào tạo tiếp tục  được cải thiện về chất lượng dạy và học. Ytế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo việc làm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên thảo luận tại phiên họp các đại biểu cũng chỉ ra nhiều khó khăn như: 9 tháng đầu năm thời tiết nắng nóng kéo dài tác động bất lợi đến sản xuất nông nghiệp; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án triển khai trên địa bàn hiệu quả chưa cao; khai thác trái phép khoáng sản, tài nguyên như  đất, cát, sỏi còn xãy ra; tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai không giảm, có một số vụ còn kéo dài;  trật tự an ninh, an toàn xã hội con tiềm ẩn phức tạp…

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Trần Trung Triết, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: các cơ quan, ban, ngành,  các đơn vị cần bám sát các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo đánh giá 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp quý IV năm 2019 để thưc hiện; cần nổ lực, quyết tâm hơn nữa để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ  của năm 2019 đã đề ra; tập trung chuẩn bị tốt  kỳ họp HĐND huyện cuối năm; rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội để có định hướng thực hiện đạt hiệu quả; tập trung giải quyết những việc nổi cộm như tranh chấp, lấn chiếm đât đai, không để kéo dài; tăng cường công tác kiểm tra khai thác tài nguyên khoáng sản; kiểm tra các phương án phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường; đảm bảo thu chi ngân sách nhà nước; chuẩn bị tốt công tác đầu tư công năm 2020 và đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản; hạn chế chuyển nguồn.

                                                                                                                                    Văn Dũng