Truy cập nội dung luôn

Cổng thông tin điện tử

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA ĐỘNG

Xã Ba Động | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Ba Động

Điện thoại: 02553.863.405