Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Ba Khâm

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi


Thực hiện Công văn số 863/UBND ngày 26/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc phối hợp tuyên truyền Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.

Nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ trong đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; UBND xã Ba Khâm đăng tải trailer tuyên truyền Ngày SHTT thế giới lên Cổng thông tin điện tử.  

(Trailer tuyên truyền ngày SHTT thế giới đăng tải trên cổng thông tin UBND xã Ba Khâm theo địa chỉ:

https://skh.quangngai.gov.vn/web/so-khoa-hoc-va-cong-nghe/xem-chi-tiet/-/asset_publisher//Content/trailer-tuyen-truyen-ngay-so-huu-tri-tue-the-gioi-nam-2024).

02/05/2024

Tạm thời dừng các hoạt động và giải quyết TTHC để tập trung phục vụ cho công tác diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023 xã Ba Khâm 

https://drive.google.com/file/d/1FIJivX3oksW7xkAEBlgdOZywhqvQatYg/view?usp=sharing

05/06/2023

Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 11/5/2023 tại Nhà Văn hóa thôn Vẩy Ốc, xã Ba Khâm. HĐND xã Ba Khâm phối hợp xây dựng lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 

https://drive.google.com/file/d/1L2cqlC1PSbP2nT-9ECvHFcKAD5ZO4KNy/view?usp=share_link

04/05/2023

Triển khai sử dụng chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Quảng Ngãi

Phụ lục 1 hướng dẫn dành cho công dân nộp hồ sơ DVCTT   https://drive.google.com/file/d/1TjaYiWYnoWde2pmJuhWDPr5piHbhTLhw/view?usp=sharing

Phụ lục 2 tài liệu hướng dẫn dành cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến   https://drive.google.com/file/d/13uOs_gZFz51zqklPCRgIJD7ciJFhfqK4/view?usp=sharing

  24/05/2023

CẨM NANG TRỢ LÝ ẢO                                                    https://drive.google.com/file/d/1JDD8Avb3m16hqk6ANiAwxzYD6am4rT6h/view?usp=sharing 24/05/2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2852

Tổng số lượt xem: 181477