Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Ba Thành

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 72/QĐ-UBND Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã Ba Thành giai đoạn 2021-2025 11-07-2024
2 73/QĐ-UBND Về việc bổ sung thành viên BCH phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Ba Thành năm 2024 11-07-2024
3 177/UBND Về việc đăng ký danh sách dự Hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh 11-07-2024
4 135/BC-UBND Tiến độ thực hiện và giải ngân Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 11-07-2024
5 176/UBND Về việc kiểm tra, xác minh thông tin hộ tịch của bà Phạm Thị Đanh tại địa phương 11-07-2024
6 134/BC-UBND Kết quả rà soát hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thức đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô 11-07-2024
7 131/BC-UBND Về việc thành lập câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ truyền thống xã Ba thành 09-07-2024
8 30/TTr-UBND Về việc đề nghị phê duyệt danh sách đối tượng nhận quà của Chủ tịch nước và quà của tỉnh nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (45-27/7/2024) 08-07-2024
9 173/UBND Về việc đề nghị hủy thông tin hộ tịch trên cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 08-07-2024
10 71/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 08-07-2024
11 130/BC-UBND Tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành quý II năm 2024 07-07-2024
12 172/UBND Về việc lập danh sách cử cán bộ, công chức tham gia Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền đưa người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và tuyên truyền viên ở cơ sở thôn, TDP năm 2024 05-07-2024
13 68/KH-UBND Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024) 05-07-2024
14 174/UBND Về việc thống kê cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2024 05-07-2024
15 32/TTr-UBND Về việc đề nghị phê duyệt chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách thôn Trường An là người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn thuộc UBND xã Ba Thành năm 2024 05-07-2024
16 171/UBND Về việc điều chuyển tài sản theo phương án được phê duyệt tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh cho UBND xã Ba Thành để tiếp tục quản lý, sử dụng theo quy định 04-07-2024
17 69/QĐ-UBND Kiện toàn Ban bảo vệ và tổ giúp việc Ban bảo vệ chăm sóc trẻ em xã Ba Thành 04-07-2024
18 28/TTr-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình BTXM tuyến đường Tiểu học đến nhà bà Tám Thu, thôn Huy Ba 1, xã Ba Thành 03-07-2024
19 170/UBND Về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 03-07-2024
20 29/TTr-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình BTXM tuyến ông Bốn đến Dốc Quýt 03-07-2024
21 27/TTr-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình BTXM tuyến đường ngã ba Hành Tín Tây đến nhà bà Nguyệt, thôn Huy Ba 2, xã Ba Thành 03-07-2024
22 68/QĐ/UBND Về việc kiện toàn BCĐ Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững xã Ba Thành, giai đoạn 2021-2024 03-07-2024
23 65/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" UBND xã Ba Thành năm 2024 02-07-2024
24 08/HĐND Về việc phân công thẩm tra báo cáo dự thảo Nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp thứ 12, khóa XII 02-07-2024
25 124/BC-UBND Tổng kết 15 năm thực hiện NQ số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và 10 năm thực hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW 02-07-2024
26 63/QĐ-UBND Về việc phân công nhiệm vụ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch xã 02-07-2024
27 07/HĐND Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 12 HĐND xã khóa XII 01-07-2024
28 41/GM-BCH Tổ chức huấn luyện Dân quân tại chỗ năm 2024 01-07-2024
29 127/BC-UBND Về việc giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2024 28-06-2024
30 64/QĐ-BCHPCTT-TKCN Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BCH phòng, chống thiên tai và TKCN xã Ba Thành năm 2024 28-06-2024
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Ba Thành | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Ba Thành

Điện thoại: 0255-3863406