Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Ba Thành

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

DANH SÁCH CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phạm Văn Sâm Chủ tịch HĐND xã
2 Phạm Văn Đào Phó Chủ tịch HĐND xã

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Ba Thành | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Ba Thành

Điện thoại: 0255-3863406