Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Ba Tiêu

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi


niêm yết công khai TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước 05/05/2023

Việc đầu tiên là bạn cần đăng ký một tài khoản dịch vụ công từ trang http://dichvucong.quangngai.gov.vn 

Chi tiết mời các bạn xem video sau: BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VIDEO để biết cách nhanh nhất tạo tài khoản dịch vụ công.

01/04/2023

Người dân và doanh nghiệp vui lòng xem chi tiết tại video sau: BẤM VÀO ĐÂY 01/04/2023

Đường dây nóng tiếp nhận PAKN của UBND xã Ba Tiêu

/documents/554240/17514077/TB+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+d%C3%A2y+n%C3%B3ng.pdf/87e0aa6a-23bf-4784-adb6-ef7a9af848e4

22/03/2023

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 23/06/2022

Số lượt truy cập:

Tổng số lượt xem: 26448