Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ba Vì

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ XÃ BA VÌ LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020-2025 ĐÃ BẦU RA 15 ĐỒNG CHÍ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ BA VÌ, NHIỆM KỲ 2020-2025 (hiện đang khuyết 02 đồng chí). CỤ THỂ:

 

1. Đồng chí Phạm Thị Trực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã;

 

2. Đồng chí Phạm Thị Siêu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã;

 

3. Đồng chí Lê Hữu Trinh, Huyện Ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

 

4. Đồng chí Phạm Văn Kin, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

 

5. Đồng chí Đinh Trung Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an xã;

 

6. Đồng chí Phạm Thị Xây, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã;

 

7. Đồng chí Lê Văn Thảo, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

 

8. Đồng chí Phạm Văn Lấy, Đảng ủy viên, Chỉ tịch Hội Nông dân xã;

 

9. Đồng chí Phạm Văn Bô Rin, Đảng ủy viên, Chỉ tịch UBMTTQ Việt Nam xã;

 

10. Đồng chí Phạm Văn Công, Đảng ủy viên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ba Vì;

 

11. Đồng chí Mai Thị Anh, Đảng ủy viên, Trưởng Trạm Y tế xã;

 

12. Đồng chí Phạm Văn Tâm, Đảng ủy viên, Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận;

 

13. Đồng chí Phạm Văn Sĩ, Đảng ủy viên, Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy.

----------------