Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ba Vì

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ BA VÌ NĂM 2024

 

 

Ủy ban nhân dân xã Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã năm 2024 tại Phòng Tiếp công dân của xã (Trụ sở UBND xã Ba Vì - Địa chỉ: thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi), Theo Thông báo số 81/TB-UBND ngày 29/12/2023 của UBND xã Ba Vì cụ thể như sau:

 

Tháng

Ngày tiếp dân

Người tiếp

Ghi chú

Tháng 01

04/01/2024 (thứ 5)

Chủ tịch UBND xã

 

11/01/2024 (thứ 5)

18/01/2024 (thứ 5)

25/01/2024 (thứ 5)

Tháng 02

01/02/2024 (thứ 5)

Chủ tịch UBND xã

 

08/02/2024 (thứ 5)

15/02/2024 (thứ 5)

22/02/2024 (thứ 5)

29/02/2024 (thứ 5)

Tháng 3

07/3/2024 (thứ 5)

Chủ tịch UBND xã

 

14/3/2024 (thứ 5)

21/3/2024 (thứ 5)

28/3/2024 (thứ 5)

Tháng 4

04/4/2024 (thứ 5)

Chủ tịch UBND xã

 

11/4/2024 (thứ 5)

18/4/2024 (thứ 5)

25/4/2024 (thứ 5)

Tháng 5

02/5/2024 (thứ 5)

Chủ tịch UBND xã

 

09/5/2024 (thứ 5)

16/5/2024 (thứ 5)

23/5/2024 (thứ 5)

30/5/2024 (thứ 5)

Tháng 6

06/6/2024 (thứ 5)

Chủ tịch UBND xã

 

13/6/2024 (thứ 5)

20/6/2024 (thứ 5)

27/6/2024 (thứ 5)

Tháng 7

04/7/2024 (thứ 5)

Chủ tịch UBND xã

 

11/7/2024 (thứ 5)

18/7/2024 (thứ 5)

25/7/2024 (thứ 5)

Tháng 8

01/8/2024 (thứ 5)

Chủ tịch UBND xã

 

08/8/2024 (thứ 5)

15/8/2024 (thứ 5)

22/8/2024 (thứ 5)

29/8/2024 (thứ 5)

Tháng 9

05/9/2024 (thứ 5)

Chủ tịch UBND xã

 

12/9/2024 (thứ 5)

19/9/2024 (thứ 5)

26/9/2024 (thứ 5)

Tháng 10

03/10/2024 (thứ 5)

Chủ tịch UBND xã

 

10/10/2024 (thứ 5)

17/10/2024 (thứ 5)

24/10/2024 (thứ 5)

31/10/2024 (thứ 5)

Tháng 11

07/11/2024 (thứ 5)

Chủ tịch UBND xã

 

14/11/2024 (thứ 5)

21/11/2024 (thứ 5)

28/11/2024 (thứ 5)

Tháng 12

05/12/2024 (thứ 5)

Chủ tịch UBND xã

 

12/12/2024 (thứ 5)

19/12/2024 (thứ 5)

26/12/2024 (thứ 5)

 

 

* Mọi công dân khi có nhu cầu tiếp công dân thì liên hệ UBND xã (qua Công chức Văn phòng - Thống kê) trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần để thực hiện đăng ký tiếp công dân theo quy định hiện hành./.