Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ba Vì

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi


UBND xã Ba Vì

Địa điểm trụ sở: Tổ 3, thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3890313 - Fax: -

Email: ubndxabavi@gmail.com