Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ba Vì

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

                                               1. Đồng chí Lê Hữu Trinh, Huyện Ủy viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

 

                     

                                                2. Đồng chí Phạm Văn Kin, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

 

 

 

                                               3. Đồng chí Lê Văn Thảo, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

 

 

                        4. Đồng chí Đinh Trung Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an xã, Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.