Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ba Vì

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 00 kẾT QUẢ BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022-2025 16-05-2022
2 83/UBND CV Đảo bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn 13-05-2022
3 29/TB-UBND TB Hình thức bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã Ba Vì 05-05-2022
4 99/QĐ-UBND QD Thành phần cử tri tham gia bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 05-05-2022
5 93/QĐ-UBND QĐ Thành lập Tổ bầu cử trưởng thôn Nước Xuyên, Nhiệm kỳ 2022-2025 29-04-2022
6 94/QĐ-UBND QĐ Thành lập Tổ bầu cử trưởng thôn Mang Đen, Nhiệm kỳ 2022-2025 29-04-2022
7 95/QĐ-UBND QĐ Thành lập Tổ bầu cử trưởng thôn Nước Ui, Nhiệm kỳ 2022-2025 29-04-2022
8 96/QĐ-UBND QĐ Thành lập Tổ bầu cử trưởng thôn Gò Năng, Nhiệm kỳ 2022-2025 29-04-2022
9 97/QĐ-UBND QĐ Thành lập Tổ bầu cử trưởng thôn Gò Vành, Nhiệm kỳ 2022-2025 29-04-2022
10 98/QĐ-UBND QĐ Thành lập Tổ bầu cử trưởng thôn Giá Vực, Nhiệm kỳ 2022-2025 29-04-2022
11 90/QĐ-UBND QĐ Công bố ngày bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 25-04-2022
12 17-QĐ/ĐU Thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Trưởng thôn, NK 2022-2025 20-04-2022
13 36/KH-UBND KH Tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 08-04-2022
14 64/KH-UBND Kế hoạch triển khai bầu cử Trưởng thôn - tổ trưởng TDP theo Đề án 07 của Tỉnh uỷ 31-03-2022
15 13/HD-SNV Quy trình bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố 25-01-2022