Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ba Vì

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH CHI ỦY CHI BỘ QUÂN SỰ XÃ BA VÌ, NHIỆM KỲ 2022 – 2025

17/05/2024 20:05    111

Đồng chí Phạm Thị Siêu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trao Quyết định Thành lập Chi ủy chi bộ và tặng hoa chúc mừng Chi bộ Quân sự xã

Chiều ngày 10/5/2024, tại Hội trường UBND xã Ba Vì, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chỉ định chi ủy chi bộ Quân sự xã Ba Vì, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Trực, Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; đồng chí Phạm Thị Siêu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lãnh đạo Mặt trận các hội đoàn thể xã; tất cả các đồng chí đảng viên chi bộ Quân sự xã.

Tại buổi Hội nghị đồng chí Phạm Thị Siêu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy công bố và trao quyết định chỉ định chi ủy chi bộ Quân sự Ba Vì, nhiệm kỳ 2022 – 2025 và tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định, đồng chí Phạm Thị Siêu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhấn mạnh: Việc thành lập chi ủy chi bộ Quân sự xã nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới và tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang ở cơ sở, giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở lãnh đạo điều hành thực hiện tốt công tác quân sự ở địa phương. Để chi bộ Quân sự xã hoạt động hiệu quả trong thới gian tới, đồng chí Siêu đề nghị chi bộ Quân sự cần bám sát chức năng, nhiệm vụ được quy định theo Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, thường xuyên chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân xã có chất lượng ngày càng cao, chú trọng tham mưu phát triển đảng trong lực lượng dân quân của xã. Phối hợp chặt chẽ với Công an xã và các lực lượng trên địa bàn tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đột xuất do Đảng ủy, UBND xã và Đảng ủy Quân sự huyện giao. Tập trung xây dựng chi bộ quân sự xã thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Phạm Thị Siêu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chi ủy chi bộ Quân sự gồm có 02 đồng chí gồm: đồng chí Phạm Thị Trực, Bí thư Đảng ủy xã - Chủ tịch HĐND xã kiêm Bí thư Chi bộ Quân sự xã và Đồng chí Phạm Thị Thu Hợi, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, Chi ủy viên (Hiện, Chi bộ Quân sự xã đang khuyết Phó bí thư chi bộ). Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bí thư chi bộ quân sự xã nêu quyết tâm: Chi bộ sẽ chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, đổi mới nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định các cấp liên quan công tác quân sự địa phương; tham mưu cho Đảng ủy ban hành các nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự quốc phòng, sát tình hình thực tế địa phương.

Văn Tâm