Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ba Vì

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

UBND xã đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình Nhà văn hóa xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn

22/01/2024 11:27    87

Thực hiện Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của UBND huyện Ba Tơ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nguồn vốn: Tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022; Hiện nay, UBND xã đang tích cực đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trong Quý I năm 2023.

Trong những ngày đầu năm mới 2024, cùng với việc tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trong năm mới; UBND xã đã dành sự quan tâm đặt biệt chỉ đạo các đơn vị thi công đang được đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã; trong đó, ưu tiên triển khai các công trình có điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Công trình Nhà Văn hóa xã Ba vì; hạng mục: Sửa chữa, cải tạo Nhà Văn hóa, tường rào, cổng ngõ và đầu tư sân vườn, khu thể thao.

Qua công tác kiểm tra tại thực địa, tại công trình Nhà Văn hóa xã Ba vì; hạng mục: Sửa chữa, cải tạo Nhà Văn hóa, tường rào, cổng ngõ và đầu tư sân vườn, khu thể thao, UBND xã ghi nhận có 14 công nhân đang làm việc, đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện nhà Văn hóa bao gồm kèm theo tường rào, cổng và trải mặt bằng. Nhiều ngày qua, công trình tổ chức thi công bù khối lượng bị giảm trong những ngày có mưa.

Công trình Cải tạo, nâng cấp tường rào, cổng ngõ điểm Trường Mầm non Gò Năng thành Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Gò Năng

Các công trình Nhà văn hóa xã Ba Vì và Nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn như: thôn Gò Năng và thôn Gò Vành, thôn Nước Ui có tổng mức đầu tư Dự án là 4.402.000.000 đồng. Hiện nay, trên công trường thi công, các đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành 1 trong 4 nhà Văn hóa trước Tết nguyên đáng. Đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của toàn thể người dân ở thôn. Tạo thuận lợi cho các chi bộ, các tổ chức chính trị xã Hội ở các thôn sinh hoạt, hoạt động.

Công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Gò Vành đã hoàn thành phần móng, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trong Quý I năm 2024.

Việt Danh