Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Bình Châu

Huyện Bình Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Châu | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261

Địa chỉ: Thon Chau Thuan , huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi