Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Bình Thanh Tây

Huyện Bình Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi

Bình Sơn; Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020

21/02/2020

Ngày 06.12.2019, UBND huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020. Đến dự hội nghị có Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Hà Thị Anh Thư; đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực và các Ban HĐND; UBMTTQ VN huyện; Trưởng các Ban, đảng Huyện ủy, các Phó Chủ tịch và ủy viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban ở huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 25 xã, thị trấn.

 Quang cảnh hội nghị

Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và kế hoạch phát trển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ; ngay từ đầu năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát chủ đề trọng tâm năm 2019 là “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phát triển kinh tế, ưu tiên phát triển dịch vụ, du lịch và giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân”. Đồng thời, tổ chức thực hiện hiệu quả các Kết luận, Nghị quyết của TW và của tỉnh. Nhờ đó, kinh tế, xã hội của huyện Bình Sơn đã đạt được kết quả tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Năm 2019, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước thực hiện đạt 16.179,2 tỷ đồng, theo giá so sánh năm 2010, bằng 101,75% kế hoạch năm và tăng 10,69% so với thực hiện năm 2018. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt hơn 2.756,3 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng đạt hơn 5.746,9 tỷ đồng, thương mại-dịch vụ đạt hơn 7.676 tỷ đồng. Tỷ trọng ngành nông lâm, thủy sản đạt 17,04%; ngành công nghiệp-xây dựng đạt 35,52% và ngành thương mại-dịch vụ đạt 47,44%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, thông tin truyền thanh có những khởi sắc; huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, trợ cấp xã hội cho các đối tượng thuộc diện chính sách, khó khăn theo quy định; làm tốt công tác quản lý tài nguyên, môi trường. Lĩnh vực sản xuất, nuôi trồng thủy sản tiếp tục có sự tăng trưởng ổn định. Năng suất các loại cây trồng đạt và vượt kết hoạch đề ra; giá cả các mặt hàng nông sản khá cao và ổn định, được mùa và được giá góp phần tăng thu nhập cho nhân dân. Tiến độ thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch; thực hiện tiết kiệm chi tiêu công theo qui định. Xây dựng nông thôn mới được tập trung đẩy mạnh, toàn huyện đạt bình quân 16,55 tiêu chí. Các lĩnh vực văn hóa, du lịch được quan tâm đầu tư và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hội nghị cũng đã thảo luận chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế đó là; diễn biến của thời tiết khá phức tạp, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống người dân; dịch bệnh gia súc, gia cầm; cháy rừng xảy ra nhiều nơi. Tình trạng vi phạm về quản lý đất đai ở một số xã kéo dài nhiều năm, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tranh chấp đất đai vẫn còn chậm so với yêu cầu. Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra.… 

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đỗ Thiết Khiêm yêu cầu lãnh đạo các phòng ban, các xã, thị trấn cần thực hiện nghiêm túc các quy chế, chương trình làm việc; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các qui định pháp luật. Đặc biệt là các nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXVI. Triển khai thực hiện hiệu quả tái cơ cấu kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện. Đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường công tác thu ngân sách. Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ vững trật tự an ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện…

Xã Bình Thạnh Tây | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi