Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Bình Thanh Tây

Huyện Bình Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi

HĐND huyện Bình Sơn khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ XIV

21/02/2020

Chiều ngày 25.11.2019, tại Hội trường UBND huyện Bình Sơn; HĐND huyện Bình Sơn khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ XIV, kỳ họp bất thường. Tham dự kỳ họp có Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Võ Văn Đồng, Phó Bí thư Chủ tịch UBND huyện Đỗ Thiết Khiêm, các Phó CT HĐND, lãnh đạo MTTQVN huyện, các phòng ban ở huyện và các vị đại biểu HĐND huyện khóa XI.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Võ Văn Đồng phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp thông qua các nội dung như: thông qua tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế xã hội đối với ông Bùi Thanh Dũng do chuyển công tác khác. Đồng thời, Chủ tịch HĐND huyện giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế-xã hội. Sau khi thực hiện các bước theo đúng qui định, 100% đại biểu HĐND tham dự kỳ họp đã biểu quyết bầu ông Võ Thanh Tuấn, Giám đốc Ban quản lý các cụm công nghiệp huyện vào chức danh Trưởng Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện Bình Sơn khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND huyện Đỗ Thiết Khiêm trình bày tờ trình điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công tại kỳ họp

Cũng tại kỳ họp còn thông qua tờ trình của UBND huyện về kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 

Chúc mừng các đại biểu miễn nhiệm và đại biểu được bầu bổ sung

 

Xã Bình Thạnh Tây | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi