Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Đức Chánh

Huyện Mộ Đức

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 281/QĐ/UBND V/v công bố danh mục TTHC đã được sửu đổi, bổ sung trong lĩnh vực BTXH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã trên địa bàn tỉnh QN 06-03-2024
2 249/QĐ-UBND QĐ về việc công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26-02-2024
3 24/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chínhmới ban hành,được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏvàphê duyệtQuy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyệnvà UBND cấp xãtrên địa bàntỉnh Quảng Ngã 05-01-2024
4 1996/QĐ-UBND về việc vông bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Quảng Ngãi 29-12-2023
5 1997/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục TTHC được sử đổi bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-thương binh & xã hội UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh 29-12-2023
6 1822/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Ngãi. 07-12-2023
7 1617/QĐ-UBND QĐ về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi 31-10-2023
8 1359/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực quản lý đầu tư công thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: NN&PTNT, sở LĐTB&XH, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12-09-2023
9 1216/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Quảng Ngãi 18-08-2023
10 03/2023/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử,đăng ký hộ tịch trực tuyến 02-08-2023
11 1109/QĐ-UBND Công bố daanh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 25-07-2023
12 1086/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-thương binh &xã hội và UBND cấp xã 20-07-2023
13 1018/QĐ-UBND,ngày5/7/2023 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 05-07-2023
14 993/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-06-2023
15 972/QĐ-UBNDi Quyết định ban hành quy trình liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29-06-2023
16 1913/SLĐTBXH Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của sở Lao động - thương binh & xã hội trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 21-06-2023
17 906/QĐ-UBND Về việc phê duyệt và rút ngắn thời gian giải quyết đối với danh mục dịch vụ công trực tuyến danh mục dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận và trả kết quả hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14-06-2023
18 706/QĐ-BHXH Ban hành quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm TTHC "Đăng ký khai thư - xóa đăng ký thường trú -trợ cấp mai táng phí" trên cổng dịch vụ công quốc gia 19-05-2023
19 706/QĐ-BHXH Ban hành quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm TTHC "Đăng ký khai thư - xóa đăng ký thường trú -trợ cấp mai táng phí" trên cổng dịch vụ công quốc gia 19-05-2023
20 604/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tư pháp, UBND huyện, UBND xã 21-04-2023
21 440/QĐ-UBND Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 06-04-2023
22 01/2023/VP-CP Quy định một số nội dung và thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 05-04-2023
23 422/QĐ-UBND quyết định công bố danh mục TTHC, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của sở TNMT, UBND cấp huyện 03-04-2023
24 1045/SNNPTNT Công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định của dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi 23-03-2023
25 363/QĐ-UBND V/v công bố danh mục TTH C được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực BTXH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 22-03-2023
26 185/QĐ-UBND QĐ công bố danh mục TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ và phe duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước 13-02-2023
27 188/UBND Triển khai thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 2.0 31-12-2022
28 1706/QĐ-UBND Quyết định công bó danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch 09-12-2022
29 1666/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của sở Văn hóa thể thao và du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 05-12-2022
30 44/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24-11-2022

Xã Đức Chánh | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Quang Chính- Chủ tịch UBND xã Đức Chánh

Điện thoại: 0255.3939538 - 0255.3939252 ; Email: moduc@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang