Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Đức Chánh

Huyện Mộ Đức

Tỉnh Quảng Ngãi

Đảng bộ xã Đức Chánh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

04/07/2023 14:47    55

Sáng 30.6.2023, Đảng bộ xã Đức Chánh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã Đức Chánh đã trao Huy hiệu Đảng đợt 03/2 và 19/5/2023 cho  đảng viên thuộc Đảng bộ xã. Trong đó, có 02 đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 3 đảng viên được tặng huy hiệu 55 năm, 6 đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm, 1 đảng viên được tặng huy hiệu 45 năm, 2 đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm  và 4 đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Với quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy xã Đức Chánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, triển khai, học tập Nghị quyết cấp trên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng; tổ chức 11 hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên với gần 95 % cán bộ, Đảng viên tham gia học tập. Ngoài ra, hàng tháng họp kịp thời quán triệt các văn bản của cấp trên đến cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được quan tâm; hàng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 94,5% NQ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, nhất là tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phổ biến, quán triệt chương trình xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao; xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được tăng cường.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã Đức Chánh tiếp tục phát triển, duy trì ở mức độ tích cực. Giá trị sản xuất tăng 9,7% so với NQ. Trong đó cơ cấu kinh tế Nông – Lâm – Ngư nghiệp, CN- TTCN, dịch vụ thương mại đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa năm 2022 là 10,9 tỉ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 4,15%; Hàng năm, giải quyết việc làm cho 376 lao động thông qua vay vốn và giải quyết việc làm; giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt đến cuối năm 2022 là 45 triệu đồng/người/năm. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa - thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm; đẩy mạnh công tác ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, đã hình thành và chuyển đổi cây trồng, sản xuất theo hướng nông sản sạch, nông sản hữu cơ, sản xuất hàng hóa đảm bảo chất lượng; đã xây dựng được các mô hình như mô hình trồng rau hẹ thôn 1, mô hình trồng tiêu ở thôn 4, mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi ở núi Hoài An thôn 2, mô hình chăn nuôi dê ở thôn 2, thôn 4, sản xuất lúa nguyên chủng ở thôn 3, doanh thu từ 150 – 300 triệu đồng/ha/năm. Đặc biệt hiện nay đã đạt 1 sản phẩm Ocop hạng 3 sao (Ổi Bảy Đoàn). Thực hiện dồn điền đổi thửa được 290 ha góp phần hình thành 3 cánh đồng mẫu lơn với quy mô 270 ha.

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai và thực hiện các tiêu chí nâng cao, giữ chuẩn KDC kiểu mẫu thôn 4 và tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng KDC NT kiểu mẫu tại thôn 3.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong giữa đầu nhiệm kỳ đã phát triển 24 đảng viên, đạt 50% NQ. Công tác đánh giá phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm ngày càng chất lượng hơn.  Tỷ lệ chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm là 16,6 %, đạt 100% NQ. Đảng bộ hàng năm được Huyện ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại Đại hội Đảng bộ xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 45 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tính đến nửa nhiệm kỳ đã có 40/45 chỉ tiêu đạt và vượt; 5 chỉ tiêu còn lại chưa đạt đó là: Tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 98,6% NQ, đàn lợn đạt 86,4% NQ, tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 93%NQ, tỷ lệ XKLĐ đạt 13,3% NQ, tỷ lệ tuyển quân đạt 93%NQ.

Bên cạnh các kết quả đạt được, các đại biểu dự hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã Đức Chánh tiếp tục rà sát, xây dựng kế hoạch để đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm tạo sự đột phá, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của cả nhiệm kỳ. Theo đó sẽ bám sát vào 2 khâu đột phá, đó là: Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và tranh thủ các nguồn vốn của nhà nước, các nguồn vốn hợp pháp khác để nâng cao chất lượng các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, trong đó ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội.

Để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng ủy xã Đức Chánh quyết tâm cao trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trên tất cả mọi lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng; công tác rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm các mặt công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, công tác rà soát, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp. Toàn bộ hệ thống chính trị và Nhân dân tiếp tục tập trung duy trì, hoàn thiện 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, tiến đến xây dựng xã NTM nâng cao. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực góp phần hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra ./.