Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Đức Hiệp

Huyện Mộ Đức

Tỉnh Quảng Ngãi

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 08/TBXL Thông báo xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 24-08-2023
2 10/TBXL Thông báo xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 24-08-2023
3 09/TBXL Thông báo xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 24-08-2023
4 07/TBXL Thông báo xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 24-08-2023
5 06/TBXL Thông báo xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 24-08-2023
6 05/TBXL Thông báo xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 24-08-2023
7 44/TB-UBND Kết thúc việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện Dân chủ ở xã Đức Hiệp 25-06-2023
8 135/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai 16-06-2023
9 41/TB-UBND Về việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Đức Hiệp 12-06-2023
10 THÔNGBÁOXINLỖI THÔNG BÁO XIN LỖI TRỄ HẠN VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA ÔNG BÙI TẤN ƯNG 24-05-2023
11 Thôngbáoxinlỗi Thông báo xin lỗi trễ hạn hồ sơ và hẹn trả kết quả hồ sơ công dân Bùi Thị Anh 24-05-2023
12 Thôngbáoxinlỗi THÔNG BÁO XIN LỖI CÔNG DÂN HUỲNH THỊ CHÂU VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC 24-05-2023
13 THÔNGBÁOXINLỖI THÔNG BÁO XIN LỖI CÔNG DÂN LÊ THỊ HƯƠNG VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC 24-05-2023
14 THÔNGBÁOXINLỖI THÔNG BÁO XIN LỖI CÔNG DÂN NGUYỄN THỊ ĐÃI VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC 24-05-2023
15 THÔNGBÁOXINLỖI THÔNG BÁO XIN LỖI ÔNG TRÀN CƯƠNG VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ TTHC 24-05-2023
16 THÔNGBÁOXINLỖI THÔNG BÁO XIN LỖI CÔNG DÂN TRẦN THỊ PHỤNG VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ TTHC 24-05-2023
17 THÔNGBÁOXINLỖI THÔNG BÁO XIN LỖI CÔNG DÂN VÕ THỊ KHUÊ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ TTHC 24-05-2023
18 01/TBXL Về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 03-03-2023
19 02/TBXL Về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 06-02-2023
20 03/TBXL Về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 03-02-2023
21 56/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND xã năm 2023 28-12-2022
22 05/TBXL Về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 18-12-2022

Số lượt truy cập: 1221

Tổng số lượt xem: 10434

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Đức Hiệp | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã Đức Hiệp

Điện thoại: 0255.3939290 ; Email: duchiep-moduc@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Phước Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi