Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Đức Lợi

Huyện Mộ Đức

Tỉnh Quảng Ngãi

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN


THÔNG BÁO LỊCH HỌP DÂN TẠI CÁC THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

 

  Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Thực hiện theo Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND xã Đức Lợi về tổ chức họp dân tại các thôn trên địa bàn xã.

Nay UBND xã Thông báo lịch họp dân như sau:

 

TT

Thôn

Thời gian

Địa điểm

Tổ thực hiện

1

Thôn An Chuẩn

7h30 ngày 14/4/2022

Nhà văn hóa thôn An Chuẩn

Tổ công tác

2

Thôn Vinh Phú

13h30 ngày 14/4/2022

Nhà văn hóa thôn Vinh Phú

Tổ công tác

3

Thôn Kỳ Tân

7h30 ngày 15/4/2022

Nhà văn hóa xã

Tổ công tác

4

Thôn An Mô

13h30 ngày 15/4/2022

Nhà văn hóa thôn

An Mô

Tổ công tác

07/04/2022

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính thay thế, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29/03/2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 375

Tổng số lượt xem: 2430

Xã Đức Lợi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Minh Việt - Chủ tịch UBND xã Đức Lợi

Điện thoại: 0255.3848611; Email: ducloi@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi