Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Long Hiệp

Huyện Minh Long

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 12/TB-UBND V/v khẩn trương làm chuồng trại để nuôi Bò cái lai sinh sản, thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022( thực hiện năm 2023, 2024) của các thôn Hai, Ba, Hà Bôi, xã Long Hiệp, huyện Minh Long( lần 2) 20-02-2024
2 13/TB-UBND V/v khẩn trương làm chuồng trại để nuôi Bò cái lai sinh sản, thuộc Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022( TH năm 2023, 2024) tại thôn Ba, Hà Liệt, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 20-02-2024
3 17/TB-UBND Lịch kiểm tra thực tế tình hình trồng cây dừa xiêm lùn, Bưởi da xanh thuộc Dự án: Liên kết trong trồng trọt và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả (cây dừa xiêm lùn, Bưởi da xanh) theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 20-02-2024
4 19/KH-UBND Triển khai thực hiện nhiệm vụ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 20-02-2024
5 19/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng xã Long Hiệp 20-02-2024
6 11/TB-UBND V/v làm chuồng trại để nuôi Heo ky thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 tại các thôn: Hai, Ba, Hà Bôi, Hà Xuyên, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 20-02-2024
7 14/TB-UBND V/v khẩn trương làm chuồng trại để nuôi Bò cái lai sinh sản, thuộc Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023( TH năm 2024) tại thôn Hai, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 20-02-2024
8 15/TB-UBND Lịch kiểm tra thực tế tình hình chăn nuôi trâu cái sinh sản, thuộc Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại thôn Hà Bôi 20-02-2024
9 16/TB-UBND Lịch kiểm tra thực tế tình hình chăn nuôi trâu cái sinh sản, thuộc Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại thôn Hà Liệt 20-02-2024
10 16/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã Long Hiệp năm 2024 07-02-2024
11 09/TB-UBND Phân công nhiệm vụ theo dõi, tham mưu thực hiện từng chỉ tiêu của mỗi tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 02-02-2024
12 10/TB-UBND Về việc phân công cán bộ, công chức trực tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 02-02-2024
13 06/TB-UBND Lịch Tiếp công dân thường xuyên quý I năm 2024 của Công chức kiêm nhiệm tiếp công dân 30-01-2024
14 12/KH-UBND Về việc giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Long Hiệp 30-01-2024
15 13/KH-UBND V/v triển khai thực hiện kinh phí Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Long Hiệp 30-01-2024
16 10/KH-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của xã Long Hiệp 29-01-2024
17 13/UBND V/v tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân giữ vệ sinh môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn xã Long Hiệp năm 2024 29-01-2024
18 09a/KH-UBND Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã Long Hiệp 26-01-2024
19 14/BC-UBND Công tác tổ chức triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2021-2023 26-01-2024
20 10/UBND V/v trả lời đơn xin cấp đất ở của bà Trần Thị Phương Thúy 25-01-2024
21 13/BC-UBND Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2023 25-01-2024
22 07/KH-UBND Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn xã Long Hiệp 24-01-2024
23 08/KH-UBND Triển khai thực hiện kinh phí vốn hỗ trợ sản xuất( tiểu dự án 2 – Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuổi giá trị) thuộc MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn xã Long Hiệp 24-01-2024
24 09/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Long Hiệp 24-01-2024
25 05/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 23-01-2024
26 09/UBND V/v đăng ký chủ thể sản phẩm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 trên địa bàn xã. 22-01-2024
27 18/KH-UBND Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn xã Long Hiệp 20-01-2024
28 12/QĐ-UBND Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 15-01-2024
29 06/BC-UBND Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 15-01-2024
30 04/UBND V/v đăng ký giao ước thi đua năm 2024 15-01-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1259

Tổng số lượt xem: 24765

Xã Long Hiệp | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Long Hiệp

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Long Hiệp

Điện thoại: 0255 3866245.

Email: longhiep@quangngai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang