Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Long Hiệp

Huyện Minh Long

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 82/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã trên địa bàn xã Long Hiệp 06-06-2024
2 68/KH-UBND Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024 06-06-2024
3 48/TB-UBND Về việc niêm yết công khai mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 06-06-2024
4 67/KH-UBND Triển khai thực hiện Kết luận số 70/KL-TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn xã Long Hiệp 04-06-2024
5 79/BC-UBND Tình hình và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn xã Long Hiệp 03-06-2024
6 65/KH-UBND Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường thế giới, Ngày đại dương Thế giới năm 2024 31-05-2024
7 78/BC-UBND Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 31-05-2024
8 76/BC-UBND Tình hình và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến tháng 5 năm 2024 trên địa bàn xã Long Hiệp 29-05-2024
9 75/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 29-05-2024
10 74/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 23-05-2024
11 36/UBND đề nghị Trung Tâm TTVH-TT huyện thu hồi bộ đầu thu phát sóng FM không dây của UBND xã Long Hiệp 22-05-2024
12 73/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ Lao động - Thương binh và xã hội năm 2023, quý I năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 9 tháng còn lại năm 2024 21-05-2024
13 34/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Long Hiệp năm 2024 20-05-2024
14 35/UBND báo cáo tình hình xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến hỗ trợ hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tạo điều kiện cho sinh viên thực hành và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp giai đoạn 2016-2023 20-05-2024
15 72/BC-UBND Kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024 20-05-2024
16 71/BC-UBND Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” 16-05-2024
17 34/UBND đề xuất xây dựng tủ sách cộng đồng trên địa bàn xã Long Hiệp năm 2024 15-05-2024
18 70/BC-UBND Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 05, triển khai nhiệm vụ tháng 06/2024 14-05-2024
19 33/TTr-UBND Về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin của hệ thống thông tin 13-05-2024
20 74/QĐ-UBND Về việc cử cán bộ xã Long Hiệp tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp xã 13-05-2024
21 75/QĐ-UBND Ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng Hệ thống mạng LAN của UBND xã Long Hiệp 13-05-2024
22 67/BC-UBND Triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tháng hành động năm 2024 13-05-2024
23 68/BC-UBND Kết quả kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm Tháng hành động năm 2024 13-05-2024
24 32/TTr-UBND Đề nghị xếp phụ cấp kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Khuyến học xã Long Hiệp nhiệm kỳ 2018 -2024 cho bà Hà Thị Ngây 10-05-2024
25 66/BC-UBND Về việc góp ý dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra mô hình dự án hỗ trợ PTSX cộng đồng trên địa bàn xã Long Hiệp 10-05-2024
26 65/BC-UBND Số lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2024 06-05-2024
27 47/TB-UBND Về việc niêm yết công khai hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 04-05-2024
28 73/QĐ-UBND V/v điều động lực lượng quân tham gia huấn luyện năm 2024 02-05-2024
29 46/TB-UBND Phân công cán bộ, công chức UBND xã trực Lễ 30/4 và 01/5 26-04-2024
30 33/UBND V/v đôn đốc thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2024 26-04-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1415

Tổng số lượt xem: 28221

Xã Long Hiệp | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Long Hiệp

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Long Hiệp

Điện thoại: 0255 3866245.

Email: longhiep@quangngai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang