Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Nghĩa Dõng

Thành Phố Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi


Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 08/11/2023 của UBND xã. Được sự thống nhất của Đảng ủy xã, vào ngày 17/11/2023, UBND xã Nghĩa Dõng tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn hồ sơ cấp giấy phép xây dựng và Nghị định 16/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng 60 đồng chí là đại diện các hội đoàn thể, công chức các ngành, cán bộ không chuyên trách, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, Tổ hòa giải ở cơ sở, chi hội trưởng các hội đoàn thể ở thôn và các công dân là chủ thầu xây dựng trên địa bàn xã.

Tại Hội nghị, đã nghe đồng chí Nguyễn Trần Hoàng Quang – PCT. UBND xã tuyên truyền, hướng dẫn về cấp phép xây dựng và Nghị định số 16/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Đ/c Nguyễn Thị Mai Liễu – CC. Tư pháp – Hộ tịch tuyên truyền về Luật Hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn kỹ năng hòa giải ở cơ sở. Đồng thời kết luận Hội nghị, đồng chí PCT. UBND xã đề nghị Mặt trận các hội đoàn thể tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên trên địa bàn xã về hòa giải ở cơ sở và trật tự xây dựng; các hòa giải viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu, văn bản để phát huy những kết quả đạt được trong năm vừa qua và nâng cao chất lượng hòa giải trong thời gian đến; đề nghị các chủ thầu xây dựng phối hợp tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt các quy định về xây dựng.

 

 

20/11/2023

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, và Nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trong của công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; từ đó nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC và chuyển đổi số; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ ngày 03-04/11/2023; Tại Nhà Lễ tân Quảng Trường đường Phạm Văn Đồng. UBND thành phố đã tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi năm 2023.

 

Tham dự Hội thi các xã, phường liên quân thành lập có 11 đội. Mỗi Đội dự thi gồm: từ 07 đến 12 người, là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Dưới hình thức sân khấu hóa, các đội trải qua 03 phần thi: Phần thi giới thiệu; Phần thi lý thuyết; Phần thi tiểu phẩm.

 

Với nội dung cơ bản về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; Các quy định về chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức… Các nội dung về xây dựng đô thị thông minh; phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số; chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến.

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số là dịp để cán bộ, công chức, viên chức gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.

 

Sau 02 ngày diễn ra Hội thi đơn vị xã Nghĩa Dõng liên quân với xã Nghĩa Hà đã đạt giải thưởng:

- Giải nhất toàn đoàn

- Giải giới thiệu có nội dung kịch bản hay

- Giải tiểu phẩm có nội dung kịch bản hay.

 

 

06/11/2023

TUYÊN TRUYỀN, GIỚI THIỆU LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam - ngày 09/11/2023 nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. UBND xã Nghĩa Dõng tuyên truyền, giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Quốc hội ban hành, cụ thể:

 

Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Quốc hội ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 gồm có 6 Chương và 91 Điều. Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định một số nội dung đáng chú ý như sau:

- Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở (Điều 3):

1. Bảo đảm quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

3. Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm trật tự, kỷ cương, không cản trở hoạt động bình thường của chính quyền địa phương cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động.

4. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

5. Bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở.

6. Tôn trọng ý kiến đóng góp của Nhân dân, kịp thời giải quyết kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.

- Phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở (Điều 4):

1. Mọi công dân thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố nơi mình cư trú.

2. Công dân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị nơi mình công tác. Trường hợp cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc thì việc thực hiện dân chủ tại đơn vị trực thuộc của cơ quan, đơn vị do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định.

3. Công dân là người lao động thực hiện dân chủ tại tổ chức có sử dụng lao động nơi mình có giao kết hợp đồng lao động. Trường hợp tổ chức có sử dụng lao động có đơn vị trực thuộc thì việc thực hiện dân chủ tại đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định tại điều lệ, nội quy, quy định, quy chế của tổ chức có sử dụng lao động và pháp luật có liên quan.

- Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở (Điều 9):

1. Gây khó khăn, phiền hà hoặc cản trở, đe dọa công dân thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Bao che, cản trở, trù dập hoặc thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tiết lộ thông tin về người tố cáo, người cung cấp thông tin về hành vi vi phạm có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

3. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để thực hiện hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

4. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để xuyên tạc, vu khống, gây mâu thuẫn, kích động bạo lực, phân biệt vùng, miền, giới tính, tôn giáo, dân tộc, gây thiệt hại cho cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức.

5. Giả mạo giấy tờ, gian lận hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bàn, quyết định, tham gia ý kiến của công dân.

- Xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở (Điều 10)

1. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định của Luật này, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

4. Việc xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023./.

(Đính kèm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15)

 

06/11/2023

Hướng dẫn người dân thanh toán không dùng tiền mặt

Thanh toán không dùng tiền mặt nghĩa là người dân không cần trao đổi tiền mặt trực tiếp như phương thức truyền thống. Người dân có thể sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử ứng dụng công nghệ số như: Ví điện tử, Mobile Banking, Internet Banking, mã QR... hoặc thanh toán gián tiếp thông qua các tổ chức tín dụng. Chỉ cần ngồi ở nhà, người dân vẫn dễ dàng mua được hàng hóa, dịch vụ, thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, học phí, viện phí, thanh toán thủ tục hành chính... trên thiết bị di động hoặc trên máy tính.

          Trong xã hội hiện đại và phát triển ngày nay, việc tiêu tiền mặt đã nảy sinh nhiều bất cập như: bất tiện khi giao dịch với số lượng lớn, độ an toàn không cao cũng như bảo quản khó khăn. Chính vì vậy, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, đã thúc đẩy việc mở rộng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt với nhiều lợi ích đối với xã hội và các bên tham gia.

Đầu tiên, đối với các bên tham gia, việc thanh toán không dùng tiền mặt mang lại các lợi ích như sau:

Việc thanh toán không dùng tiền mặt an toàn và tránh được các rủi ro như mất cắp, tiền rách, tiền giả

Chuyển tiền nhanh chóng, chính xác số tiền cần thanh toán. Không cần kiểm đếm, dễ dàng quản lý chi tiêu cá nhân. Thanh toán hàng hóa, dịch vụ  mọi lúc, mọi nơi.

Đặc biệt, với các chính sách khuyến khích người dân sử dụng các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt, người dùng còn có thể nhận được nhiều ưu đãi như mua hàng trả góp không phần trăm, vay chi tiêu chậm trả lãi, được hưởng khuyến mại, giảm giá từ người bán, ngân hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Bên cạnh đó, việc thanh toán không dùng tiền mặt còn đem lại nhiều lợi ích to lớn đối với xã hội và việc phát triển kinh tế đất nước. Giảm chi phí in ấn tiền, chi phí vận chuyển, kiểm đếm và bảo quản tiền. Hạn chế được lượng tiền mặt lưu thông, giúp giảm thiểu lạm phát, ổn định nền kinh té quốc dân. Thu hút nhiều hơn các khoản tiền nhàn rỗi trong xã hội, tăng nguồn vốn đầu tư, mở rộng sản xuất. Tăng cường hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tội phạm kinh tế. Tham gia cải cách hành chính nhà nước, xây dựng chính phủ điện tử. Góp phần đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng. Đáp ứng được các nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

 

Để có thể tham gia thanh toán không dùng tiền mặt, chúng ta chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Đến ngay ngân hàng gần nhất để được tư vấn mở tài khoản, làm thẻ và đăng ký thanh toán trực tuyến qua mạng.

Bước 2: Dùng điện thoại, tải ứng ụng ví điện tử, đăng ký và kết nối tài khoản ngân hàng.

Sau đó, bạn có thể thực hiện thanh toán hầu hết tất cả các dịch vụ mà không cần đến tiền mặt như nhận tiền, chuyển tiền, đóng học phí, thanh toán viện phí, đóng tiền điện, tiền nước, thanh toán phí truyền hình, internet, phí dịch vụ chung cư. Nạp tiền điện thoại, thanh toán cước taxi, xe ôm. Mua vé máy bay, tàu hỏa, xe khách. Thanh toán hóa đơn mua hàng tại các quán ăn, trung tâm mua sắm, siêu thị, các cửa hàng tiện lợi, khu vui chơi giải trí. Mua hàng và thanh toán tại các chợ trực tuyến, mua vé xem phim, đóng phí bảo hiểm, thanh toán vay tiêu dùng và rất nhiều dịch vụ khác theo nhu cầu của người tiêu dùng.

Đối với những người không có tài khoản ngân hàng, không có điện thoại thông minh, chỉ có điện thoại đơn giản để nghe và gọi vẫn có thể thực hiện thanh toán các dịch vụ tiện ích mà không cần dùng tiền mặt. Khách hàng có thể thao tác trên bàn phím điện thoại bấm số *9191# để được thanh toán các dịch vụ phổ cập có trên ứng dụng Mobi money.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, khi thanh toán không dùng tiền mặt, chúng ta cần lưu ý một số điều sau:

Không để lộ lọt thông tin cá nhân, thông tin in trên thẻ.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu cho bất kỳ một ai

Thông báo và yêu cầu ngân hàng khóa tài khoản khi phát hiện thẻ ngân hàng hoặc thiết bị di động có kết nối tài khoản bị thất lạc. Hoặc thông tin cá nhân liên quan đến tài khoản nghi ngờ bị lộ.

Thanh toán không dùng tiền mặt hay còn gọi là thanh toán điện tử để hướng tới xã hội không tiền mặt là xu hướng phát triển tất yếu trong thời đại 4.0 và là xu hướng phát triển tất yếu của thế giới.

Chúng ta cần đi đầu trong việc tham gia thanh toán không dùng tiền mặt. Từ đó, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn mọi người cùng tham gia. Thay đối thói quen sử dụng tiền mặt trong đời sống xã hội, góp phần phát triển đất nước, chung tay xây dựng xã hội có chất lượng cuộc sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

 

25/10/2023

          Thực hiện Công văn số: 3585/UBND-CNTT ngày 25.9.2023 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi về việc thực hiện phổ cập bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023. UBND xã Nghĩa Dõng thành phố Quảng Ngãi, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn xã thực hiện thay ảnh đại diện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2023 với chủ đề "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".

          Nhằm hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 với chủ đề "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị", Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thiết kế mẫu khung hình nhận diện (avarta frame) để người dùng các nền tảng mạng xã hội thực hiện thay ảnh hưởng ứng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi hơn nữa về vai trò và ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số quốc gia Công văn số 3585/UBND-CNTT ngày 25/9/2023 của UBND thành phố Thực hiện Công văn số 3585/UBND-CNTT ngày 25/9/2023 của UBND thành phố về việc thực hiện phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, UBND xã Nghĩa Dõng thông báo khuyến khích toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Nhân dân trên địa bàn xã hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm theo khung hình nhận diện (avata Frame) Ngày Chuyển đổi số Quốc gia từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023. Các bước thực hiện cụ thể theo Phụ lục Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10.10.2023 (ban hành kèm theo Công văn số 4754/BTTTT-CDDSQG ngày 21/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

 

 

27/09/2023

Chiều ngày 12/9/2023, UBND xã Nghĩa Dõng và xã Nghĩa Dũng phối hợp với gia đình nhà hảo tâm anh Lê Hùng long trọng tổ chức Lễ trao học bổng cho các em học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi.

 

Đến tham dự có đồng chí Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Nguyên UV BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Nguyên Bí thư Thành ủy, Nguyên Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; nhà hảo tâm anh Lê Hùng, Chủ tịch Công ty GILIMEX TP. Hồ Chí Minh là người con Quê hương Quảng Ngãi và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Nghĩa Dõng và Nghĩa Dũng; cùng các đồng chí lãnh đạo Trường THCS, TH Nghĩa Dõng, lãnh đạo Hội Khuyến học xã Nghĩa Dõng. Các đ/c Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận 4 thôn và đặc biệt sự có mặt của Phụ huynh và 110 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của xã Nghĩa Dõng và Nghĩa Dũng.

 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nho, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Dõng nêu rõ: Công tác giáo dục là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài của địa phương. Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục của xã nhà đã có những bước phát triển tích cực: cơ sở hạ tầng ngày càng được quan tâm đầu tư, nâng cấp; chất lượng dạy và học ngày càng tiến bộ; số lượng các em học sinh ở 2 xã có thành tích trong các kỳ thi quốc gia, tỉnh, thành phố ngày càng nhiều, thành tích ngày càng cao.

 

Sự nghiệp giáo dục của 2 xã nhà có được những kết quả như trên là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sát của các cấp ủy Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của các hội đoàn thể và sự nỗ lực, quyết tâm của BGH Nhà trường cùng với gia đình và cố gắng của các em học sinh. Song bên cạnh đó chúng tôi không thể không nhắc đến sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài xã, mà đặc biệt trong nhiều năm qua địa phương 2 xã luôn được sự quan tâm của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, anh Lê Hùng,  Người con quê hương Nghĩa Dõng trong công tác khuyến học của 2 địa phương. Hàng năm, Quỹ khuyến học Lê Hùng có hàng trăm xuất học bổng trị giá hàng trăm triệu đồng cho 2 xã và luôn quan tâm hỗ trợ các vật dụng, máy móc phục vụ việc giảng dạy và học tập cho các nhà trường. Thay mặt Lãnh đạo địa phương 02 xã chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn gia đình Đồng chí Nguyễn Tăng Bính, anh Lê Hùng đã dành những nghĩa cử cao đẹp, những điều tốt đẹp nhất để “Chắp cánh ước mơ” đến với học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập 2 xã Nghĩa Dõng và Nghĩa Dũng.

 

Mong những tấm lòng, những hoạt động như thế này luôn được duy trì, phát huy rộng rãi hơn nữa trong thời gian tới./.

 

19/09/2023

       

 

       Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Dõng thông báo cho cán bộ, công chức, các hội đoàn thể của xã, Trạm Y tế xã, Đoàn viên thanh niên xã, Ban cán sự 04 thôn và nhân dân trên địa bàn xã tổ chức ra quân dọn vệ sinh, diệt lăng quăng/bọ gậy, vệ sinh môi trường để tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

         1/ Thời gian:

  + Đợt 1: Vào lúc 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 16/9/2023. (Chiều thứ bảy)

                + Đợt 2: Vào lúc 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 23/9/2023. (Chiều thứ bảy)

          2/ Địa điểm:

         Tại Trụ sở UBND xã, Chợ Nghĩa Dõng và khu dân cư trên địa bàn xã Nghĩa Dõng.

 

 

 

15/09/2023

Cuộc thi được tổ chức từ 8 giờ 00 phút ngày 15/8/2023 đến 18 giờ 00 phút ngày 15/9/2023. Nội dung thi bao gồm “Tìm hiểu các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020; Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình và một số nội dung pháp luật liên quan về Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Luật phòng, chống mua bán người năm 2011; Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019.

Cách thức thi bằng cách đăng nhập vào đường link Cuộc thi https://timhieuphapluat.quangngai.gov.vn.

UBND xã hưởng ứng và tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, ngành, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi./.

11/09/2023

Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” do Hội đồng Phối hợp PBGDPL

tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.

Cuộc thi được tổ chức từ ngày phát động đến ngày 29/9/2023. Hình thức thi bằng cách viết tay, sử dụng tiếng việt để trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi đề ra. Đối tượng dự thi là công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (trừ các đối tượng là thành viên Ban tổ chức, Thư ký, Ban giám khảo kể cả cha, mẹ, chồng, con của các thành viên này).

Nội dung, cách thức, câu hỏi, cách tính điểm và giải thưởng Cuộc thi được quy định tại Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 24/7/2023 của BTC Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”tỉnh Quảng Ngãi (có file kèm theo).

UBND xã tuyên truyền và vận động các cơ quan, đơn vị, ngành, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi./.

23/08/2023

         Ngày 16 tháng 8 năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức  Đoàn học viên lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên đi nghiên cứu thực tế tại xã Nghĩa Dõng có 42 học viên, nghiên cứu thực tế tại UBND xã do cô giáo Ths Phan Thị Thúy Hiển - Giảng viên chính, Khoa Nhà nước và Pháp luật, làm Trưởng đoàn hướng dẫn.

 

          Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Nho, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Nguyễn Thành Huyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Trần Hoàng Quang, Phó Chủ UBND xã cùng các đồng chí Mặt trận, các hội đoàn thể của xã; cán bộ, công chức của xã.

          Phát biểu khai mạc buổi làm việc tại UBND xã, cô giáo Ths Phan Thị Thúy Hiển - Giảng viên chính Khoa Nhà nước và Pháp luật đã bày tỏ niềm hân hạnh của địa phương khi được đón tiếp đoàn học viên Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên Trường Chính trị tỉnh đi nghiên cứu thực tế tại địa phương, đồng chí mong muốn chuyến đi nghiên cứu thực tế không chỉ giúp học viên có được cái nhìn thực tế về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tại xã mà qua đó, các học viên bằng kinh nghiệm công tác của mình, có thể đóng góp nhiều ý kiến, phương pháp hay cho việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả đề án vị trí việc làm trên địa bàn xã.

 

          Tại buổi làm việc, đoàn đã được lãnh đạo địa phương báo cáo, cung cấp thông tin về các lĩnh vực: Công tác cán bộ, công tác phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, trọng tâm là kết quả, giải pháp triển khai cơ chế một cửa của xã; ứng dụng cộng nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 và các vướng mắc, hạn chế, giải pháp sắp tới trong thực hiện chuyển đổi số. Các học viên cũng đã tích cực nghiên cứu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi một số giải pháp để tháo gỡ những khó khăn xung quanh các vấn đề trên.

 

          Đại diện cho Đoàn nghiên cứu thực tế cô giáo Ths Phan Thị Thúy Hiển - Giảng viên chính Khoa Nhà nước và Pháp luật, chân thành cảm ơn quý lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Dõng đã tiếp đón và tạo điều kiện cho Học viên lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu thực tế tại đơn vị.

          Cũng trong hoạt động nghiên cứu thực tế này, Đoàn đã giành tặng 04 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho 04 em học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã. Đây là hoạt động mang tính trải nghiệm, thực tiễn, thực tế nhưng vô cùng bổ ích, quan trọng, giúp học viên trong việc kết nối giữa lý luận và thực tiễn, kết nối giữa học và hành, vận dụng hiệu quả hơn kiến thức được tiếp thu trong khóa học./.

 

 

17/08/2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1575

Tổng số lượt xem: 8411

bannerclient bannerclient

Xã Nghĩa Dõng | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng Thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại: 3822809 – Fax: 3825350

Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi