Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Sơn Hải

Huyện Sơn Hà

Tỉnh Quảng Ngãi


Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đinh Thị Trà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Năm 2023, các ngành và các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn toàn huyện đã tổ chức phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, các phong trào thi đua của huyện đã phát triển rộng khắp đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương với các nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của mọi tầng lớp Nhân dân. Qua các phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Theo đó, trong tổng số 15 chỉ tiêu chủ yếu năm 2023, có 09/15 chỉ tiêu vượt, chiếm 60%; 03/15 chỉ tiêu đạt, chiếm 20%; 02/15 chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết, 01/15 chỉ tiêu đạt một phần so với Nghị quyết. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt gần 3.500 tỷ đồng, đạt 101,1% kế hoạch; sản lượng cây lương thực có hạt đạt gần 28 nghìn tấn, đạt 100,53%; thu ngân sách đạt gần 91 tỷ đồng, đạt 143%; tỷ lệ hộ nghèo giam còn 20,58%; tổng số tiêu chí đạt theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trên toàn huyện là 178 tiêu chí, bình quân 13,7 tiêu chí/xã, đạt 88,39% so với kế hoạch. Ngoài ra, trong năm 2023, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đã huy động được số tiền 73,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; huy động xây dựng 23 nhà đại đoàn kết, nhà cho người nghèo có công với cách mạng với tổng số tiền 700 triệu đồng…