Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN LẬP

Huyện Sơn Tây

Tỉnh Quảng Ngãi

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1080

Tổng số lượt xem: 286270

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN LẬP

Địa chỉ: Thôn Mang Trẫy, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Email: sonlap-sontay@quangngai.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang