Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Sơn Mùa

Huyện Sơn Tây

Tỉnh Quảng Ngãi

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoai

1

Bùi Thanh Vân  Chủ tịch UBND xã

 0943085884

2

Đinh Văn Quỳnh Phó chủ tịch UBND xã 0354885706