Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Sơn Mùa

Huyện Sơn Tây

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số:88/UBND V/v cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng năm 2024 11-04-2024
2 86/UBND V/V Đăng ký nhu cầu vốn nhập Tabmis vốn đầu tư công năm 2024 thuộc chương trình mực tiêu quốc gia 10-04-2024
3 20/TTr-UBND TỜ TRINH V/V xin bổ sung kinh phí phụ cấp người hoạt động không chuyển trách ở xã, thôn. Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội theo Nghị quyết 30/2023/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ngãi 10-04-2024
4 Số:105/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức tham gia các hoạt động Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập huyện (06/8/1994 – 06/8/2024) và 65 năm Ngày giải phóng huyện Sơn Tây (05/9/1959 – 05/9/2024) 09-04-2024
5 85/UBND V/V Đăng ký tham gia tập huấn nâng cao năng lực quan lý kết hợp phổ biến các văn bản QPPL về an toàn thực phẩm ngành công thương 08-04-2024
6 01/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và Tiêu chí thủy lợi xây dựng nông thôn mới năm 2023 08-04-2024
7 84/UBND V/v đăng ký cán bộ, công chức tham dự Hội nghị tập huấn năm 08-04-2024
8 Số:47/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và Tiêu chí thủy lợi xây dựng nông thôn mới năm 2023 08-04-2024
9 Số:01/BC-BCĐ BÁO CÁOKết quảcông tác bảo vệrừng, phòng cháy chữa, cháy rừng năm 2023và triển khai thực hiện năm 2024 08-04-2024
10 82/UBND V/vđăng kýdanh sáchcán bộ, công chức, viên chức vàcán bộ, công chức, viên chức cấp xãtham gia các lớp bồidưỡngtheo kếhoạchcủa UBND tỉnhnăm 2024 05-04-2024
11 Số:83/UBND Về việc ủy quyền xử lý, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã 05-04-2024
12 Số:83a/UBND V/v góp ý kiến các nôị dung liên quan để hoàn thiện dự thảo Quy định trợ cấp cho hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ 05-04-2024
13 Số:45/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2023 04-04-2024
14 Số:46/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả rà roát số liệu liên quan đến hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 04-04-2024
15 Số:44/BC-UBND BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2008 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2019) 04-04-2024
16 Số:42/KH-UBND KẾ HOẠCH Tham gia Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2024 03-04-2024
17 Số:80/UBND Về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy trình thẩm định, phê duyệt,điều chỉnh Báo cáo kinh tế -kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư 03-04-2024
18 18/TTr-UBND V/V xin thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình; đường bê tông xi măng Ông Lên- ra nang ( nối dài) Địa điểm xây dựng xã sơn Mùa, huyện sơn tây 03-04-2024
19 Số:77/UBND V/v cử cán bộ tham gia lớp tập huấn trực tuyến về hướng dẫn thực hiện các tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 02-04-2024
20 Số:78/UBND Về việc rà soát báo cáo kết quả quy hoạch, bố trí cán bộ Ban CHQS xã nhi kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2025- 2030 và những năm tiếp theo và đăng ký nhu cầu đào tạo ngành QSCS năm 2024 02-04-2024
21 81/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức, tham gia các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập huyện và 65 năm Ngày giải phóng huyện Sơn Tây 02-04-2024
22 79/UBND V/V Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành quý I năm 2024 02-04-2024
23 Số:77/UBND V/v cử cán bộ tham gia lớp tập huấn trực tuyến về hướng dẫn thực hiện các tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 02-04-2024
24 ố:97/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc Chúc thọ, mừng thọ cho các cụ tròn tuổi 70, 75, 80, 85 và trên 100 tuổi trên địa bàn xã Sơn Mùa năm 2024 01-04-2024
25 Số:76/UBND V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác lao động và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 01-04-2024
26 Số42/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả rà soát thông tin, số liệu đào tạo nghề nông thôn trên địa bàn xã 01-04-2024
27 Số:38/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ tròn tuổi 70, 75, 80, 85 trên 100 tuổi trên địa bàn xã năm 2024 01-04-2024
28 Số42/BC-UBND BÁO CÁOKết quả rà soát thông tin, số liệu đào tạo nghề nông thôn trên địa bàn xã 01-04-2024
29 Số:102/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Sơn Mùa 01-04-2024
30 Số:40/KH-UBND KẾ HOẠCH Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 01-04-2024