Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Sơn Mùa

Huyện Sơn Tây

Tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 20/7/2023, HĐND xã Sơn Mùa tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng Đinh Xuân Bình, Phó Ban Dân vận huyện ủy, Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn xã, đồng chí Đinh Trọng Yếu Bí thư Đảng ủy xã, Đồng chí Đinh Văn

23/07/2023 09:55    53

Ngày 20/7/2023, HĐND xã Sơn Mùa tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng Đinh Xuân Bình, Phó Ban Dân vận huyện ủy, Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn xã, đồng chí Đinh Trọng Yếu Bí thư Đảng ủy xã, Đồng chí Đinh Văn Bên, Phó bí thư Đảng ủy, Đồng chí Hà Phải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, , Phó Chủ tịch. HĐND xã; đồng chí Đinh Văn Tâm, đồng chí Đinh Văn Phôn CT UBMTTQVN xã, 19 vị đại biểu HĐND xã (nhiệm kỳ 2021-2026) cùng tất cả CBCC và Cán bộ bán chuyên trách, các đơn vị liên quan cũng tham dự tại kỳ họp.

Tại kỳ họp các đại biểu được nghe báo cáo của UBND xã về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND xã tổng hợp báo cáo trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; báo báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đối với HĐND, UBND xã. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do thời tiết không thuận lợi nhưng được sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã và sự phối hợp các tổ chức chính trị trên địa bàn xã; công tác điều hành của UBND xã chỉ đạo các ban, ngành và sự nỗ lực của Nhân dân đã khắc phục được những khó khăn, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu dự kỳ họp, lãnh đạo UBND xã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm và tiếp thu một số ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về chỉ tiêu phát triển Kinh tế -Xã hội, An ninh - Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024; Nghị quyết về miễm nhiệm PCT UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về miễm thành viên UBND xã đối với ông Vũ Xuân Bé; Nghị quyết về thông qua danh mục công trình nguồn vốn sự nghiệp năm 2023 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

 

Đinh Văn Quỳnh

Tài liệu đính kèm: anh lưu niệm.jpg