Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Sơn Mùa

Huyện Sơn Tây

Tỉnh Quảng Ngãi

Sáng ngày 02/8/2023, Đảng ủy xã Sơn Mùa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự hội nghị có các đồng chí đồng chí Đinh Trọng Yếu, Bí thư Đảng ủy xã- CT.HĐND xã, đồng chí Đinh Văn

03/08/2023 09:58    56

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Với quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy xã Sơn Mùa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, triển khai, học tập Nghị quyết cấp trên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong nửa nhiệm kỳ qua, với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết nhất trí cao; Đảng bộ và Nhân dân xã Sơn Mùa đã khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Đời sống nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được tăng cường; hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể có nhiều đổi mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kết quả thực hiện, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp tích cực nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, để hoàn thành tốt những mục tiêu nhiệm vụ mà Nghi quyết Đại hội Đảng bộ xã Sơn Mùa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thay mặt BCH Đảng bộ xã, đồng chí Đinh Trọng Yếu, Bí thư Đảng ủy xã đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại hội nghị. Trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH Đảng bộ xã Sơn Mùa sẽ tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo Nhân dân quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần XII đề ra. Qua đây đồng chí cũng quán triệt cán bộ, đảng viên toàn hội nghị thực hiện và chỉ đạo thực hiện các nội dung của hội nghị đã triển khai. Đồng thời thực hiện xây dựng xã đạt các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Sơn Mùa văn minh, hiện đại./.

Đinh Văn Quỳnh

Tài liệu đính kèm: sơ kết.jpg