Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Sơn Mùa

Huyện Sơn Tây

Tỉnh Quảng Ngãi

Sáng ngày 22/7/2021, HĐND xã Sơn Mùa khóa XII tổ chức kỳ họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

05/04/2023 16:39    78

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, thu - chi NSNN, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021…

Sáng ngày 22/7/2021, HĐND xã Sơn Mùa khóa XII tổ chức kỳ họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự kỳ họp có đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UB

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục có bước phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao; công tác an sinh xã hội được bảo đảm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng chung đến tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương

Tại kỳ họp lần thứ 2, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm như: hướng dẫn Nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi nhằm tăng năng suất; tập trung chỉ đạo việc thu NSNN trên địa bàn xã đạt kế hoạch huyện giao; quan tâm thực hiện an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho Nhân dân; chú trọng công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức./.

                                                                                         Tin ảnh: Văn Quỳnh (Sơn Mùa)