Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Sơn Mùa

Huyện Sơn Tây

Tỉnh Quảng Ngãi

Xã SơnMùa tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2003 - 2023

12/04/2023 09:12    68

Sáng ngày 11/4/2023, Ban TT MTTQ xã Sơn Mùa tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 - 2023); biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện MTTQ huyện; lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền, Uỷ ban MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội xã Sơn Mùa; Trưởng ban, Phó trưởng ban công tác Mặt trận thôn trên địa bàn xã và các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáng ngày 11/4/2023, Ban TT MTTQ xã Sơn Mùa tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 - 2023); biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện MTTQ huyện; lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền, Uỷ ban MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội xã Sơn Mùa; Trưởng ban, Phó trưởng ban công tác Mặt trận thôn trên địa bàn xã và các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Trong 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tây, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, MTTQ xã Sơn Mùa đã tập hợp động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng nhà nước chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư được cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, thật sự là “Ngày hội của nhân dân". Thông qua việc tổ chức ngày hội ở khu dân cư đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất - kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo; việc khen thưởng, biểu dương khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu trong ngày hội góp phần xây dựng tăng cường đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã.

Trong 20 năm toàn xã đã xây dựng được 33 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá gần 1.690.000.000 đồng.

Trong thời gian tới, UBMTTQVN xã tiếp tục phấn đấu hàng năm 100% khu dân cư văn hóa tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”; 95% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; duy trì 100% khu dân cư có nhà văn hóa hoạt động hiệu quả; 100% khu dân cư hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

Nhân dịp này, UBND xã và UBMTTQ xã Sơ Mùa đã biểu dương khen thưởng cho 01 tập thể và 04 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Đinh Văn Quỳnh