Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Sơn Tinh

Huyện Sơn Tây

Tỉnh Quảng Ngãi


Trên cơ sở lịch đăng ký làm việc với UBND huyện Sơn Tây về tư vấn việc làm, tuyển lao động đi làm việc của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam. Đề buổi tư vấn có kết quả tốt, UBND xã Sơn Tinh đề nghị các đồng chí Trưởng các Hội, đoàn thể xã, các ngành có liên quan thuộc UBND xã và Ban cán sự các thôn thực hiện một số nội dung sau:

- Các thôn tiến hành thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm để các đoàn viên, hội viên và các lao động trên địa bàn thôn biết tham gia buổi tư vấn việc làm.

- Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội xã (Hội Nông Dân, Hội LHPN, Đoàn TN) lập danh sách tối thiểu 15 lao động là thành viên hội mình và thông báo thời gian tham dự buổi tư vấn việc làm cho hội viên biết.

- Giao bộ phận chuyên môn Văn hóa – Xã hội phối hợp với các thôn và các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi và lập danh sách thành phần tham dự buổi tư vấn việc làm của các thôn.

 Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 14h, ngày 11/03/2024 (Chiều thứ 2).

 Địa điểm: Tại hội trường Nhà văn hóa xã.

 Đây là một cơ hội để lực lượng lao động xã nhà có cơ hội được tư vấn việc làm và tuyển dụng lao động vào Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam. Nhận được thông báo này đề nghị các thành phần có liên quan được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện ngay để buổi tư vấn việc làm đạt hiệu quả./.

12/03/2024

Thông tin cần biết về Nghĩa vụ quân sự năm 2024

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này.

Mỗi gia đình cần động viên, giáo dục, khuyến khích con em mình nhận thức đúng về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với đất nước; tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, nêu cao tinh thần yêu nước, tích cực, tự nguyện, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định.

08/11/2023

Tại chương trình các em đã được cung cấp kỹ năng và kinh nghiệm chọn nghề, định hướng nghề nghiệp trong tương lai và những thông tin mới nhất về thị trường lao động việc làm của tỉnh và cả nước. Truyền thông hướng nghiệp cho học sinh về tầm quan trọng của việc lựa chọn ngành nghề, nguyên nhân và hậu quả của việc lựa chọn sai ngành nghề; những yếu tố để lựa chọn đúng ngành nghề phù hợp, phát hiện thế mạnh bản thân và nuôi dưỡng ước mơ. Thông qua hoạt động giúp các em phát triển kỹ năng bản thân, hiểu rõ sở thích, đam mê của bản thân từ đó giúp các em định hướng tốt cho tương lai; tìm hiểu lựa chọn kỹ những công việc mình sẽ và mong muốn làm, lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân, từ đó tìm hiểu tương lai mình sẽ làm gì và trở thành ai; lên kế hoạch học tập cho các cấp học tiếp theo tốt hơn, khi có định hướng nghề nghiệp sớm các em có thể dễ dàng lựa chọn khối môn mình sẽ học trên cấp bậc THPT…

Đây là hoạt động có ý nghĩa, nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, ĐVTN, học sinh về nghề nghiệp, việc làm; trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên, học sinh trong thời kỳ mới; góp phần xây dựng nguồn lực trẻ cho địa phương, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên, tạo thu nhập bền vững ổn định đời sống kinh tế chính trị và xã hội của địa phương. 16/10/2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động Thương binh & Xã hội hội tỉnh phối hợp với UBND huyện Sơn Tây tổ chức " Sàn giao dịch việc làm" gồm 02 phiên: Phiên thứ 17 và phiên thứ 18.

Thời gian: Vào ngày 29/9/2023

Địa điểm tại Nhà Văn hóa xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây.

Tại phiên giao dịch việc làm, nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 5.469 chỉ tiêu với đa dạng ngành nghề và vị trí việc làm. Trong đó, lao động có trình độ đại học, Cao đẳng: 1.071 chỉ tiêu, lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật trên 879 chỉ tiêu. Sơ cấp và có nghề trên 1.278 chỉ tiêu, lao động phổ thông trên 2.241 chỉ tiêu. Tiền lương và thu nhập của người lao động phù hợp với từng vị trí việc làm, được hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty, thực hiện đầy đủ các chính sách bảo hiểm cho người lao động theo quy định.

Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc và Nhật Bản (Thị trường thu nhập cao) trên 500 chỉ tiêu.

28/09/2023

Trong những năm qua việc triển khai và thực hiện Quyết định 521/2005/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã đạt được nhiều kết quả tích cực, chất lượng phong trào ngày càng được nâng lên. Cơ quan thường trực BCĐ 138 đã tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hiệu quả đến tận người dân. Tiếp tục duy trì nâng cao hiệu quả 06 mô hình tự quản về ANTT, mô hình dân vận khéo trên địa bàn xã; tổ chức 10 đợt với hơn 300 lượt người tham gia tuyên truyền phòng chống tội, tệ nạn xã hội; tổ chức tuần tra 14 đợt với sự tham gia của 28 lượt cán bộ chiến sỹ về tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông; xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn liên quan đến an ninh trật tự….Nhờ vậy tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững góp phần lớn vào sự thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động của phong trào chưa nhận được sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các ban ngành đoàn thể, các thôn; hoạt động của các thành viên BCĐ chưa thật sự sâu sát, tích cực; việc xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào chưa được nhiều; chưa phát huy hết vai trò của người có uy tín, các lực lượng tại cơ sở trong việc phát hiện tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác nắm tình hình chưa kịp thời, công tác tuyên truyền được chú trọng quan tâm nhưng chưa thực sự tạo được sự chuyển biến trong nhận thức người dân…
Kết thúc hội nghị đã bàn bạc và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến như sau: tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ban hành các biện pháp chủ trương phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn, phát triển có chiều sâu và lan tỏa các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn xã; phát huy vai trò của các tổ tự quản tại cơ sở trong việc đảm bảo an ninh trật tự, tố giác tội phạm; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên tryền, vận động, thường xuyên gặp mặt hướng dẫn giúp đỡ các đối tượng chấp hành án tại cộng đồng; tăng cường công tác kiểm tra  31/08/2023

Số lượt truy cập:

Tổng số lượt xem: 2798